Is mijn dak geschikt?

PV-panelen kunnen op elke schuur of stal worden toegepast. Met de huidige prijzen leveren zelfs panelen met een west of een oost-oriëntatie voldoende rendement. Zelfs voor daken met schaduw zijn er oplossingen. Mede dankzij diverse fiscale regelingen kunt u de terugverdientijd flink verkorten. Voor jonge landbouwers zijn er nog extra interessante regelingen. Ook de asbestregeling kan gunstig voor u zijn.

Energie - Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers stimuleert om energie te besparen en te kiezen voor duurzame energie. Het vastgestelde percentage voor de EIA is 54,5% van de investeringskosten,
met een minimum van 25KWp. U kunt dit bedrag van de fiscale winst aftrekken. U kunt de EIA niet combineren met de SDE+.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u investeert in zonnepanelen, kunt u in aanmerking komen voor de KIA.

Subsidie Jonge Landbouwers (JOLA)

Bent u jonger dan 40 jaar en hebt u minder dan 3 jaar geleden een bedrijf overgenomen of gestart? De overheid stimuleert en ondersteunt jonge landbouwers tot en met 40 jaar met de POP3-subsidie Jonge landbouwers. U kunt subsidie krijgen voor investeringen die uw landbouwbedrijf duurzamer maken, bijvoorbeeld voor investeringen in een pv-installatie. Er zijn 27 investeringscategorieën waarvoor u subsidie kan krijgen. Deze vindt u in het overzicht Investeringscategorieën Jonge landbouwers 2018 (pdf). Voor deze subsidie is er per provincie een plafond. U kunt tot 30% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen.

Subsidie voor het saneren van asbestdaken

Asbestdaken zijn per 1 januari 2024 in Nederland verboden. Alleen in Friesland blijft de combinatie van kracht. De Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput. De regeling is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.

SDE+-subsidie

De belangrijkste vorm van subsidie is de SDE-regeling van het Rijk. Voor systemen vanaf 600m² kan SDE-subsidie worden aangevraagd: Als u subsidie toegekend krijgt, wordt 15 jaar lang subsidie uitgekeerd. Het SDE-budget is beperkt. Na toewijzing heeft u anderhalf jaar de tijd om de zonnepanelen in bedrijf te nemen. Wanneer in maart een aanvraag wordt ingediend, kunt u binnen 1,5 jaar een systeem installeren. Lees hier meer over de SDE+-subsidie.

Terugbelverzoek

Meer weten? Laat uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Is mijn perceel geschikt voor een zonnepark?

Steeds meer agrariërs kiezen ervoor om hun percelen te verhuren voor een zonnepark. Dit zijn niet alleen agrariërs op leeftijd. De praktijk leert dat maar een klein deel van de percelen geschikt is voor de bouw van een zonnepark. Het professioneel beoordelen van de geschiktheid van een perceel is niet makkelijk en hangt af van een aantal factoren:

 • Schaalgrootte en grondprijs
  Vanuit economisch oogpunt genieten percelen groter dan 8 hectare de voorkeur. Bij grondprijzen boven 100.000 Euro per hectare nemen de kansen voor een succesvolle ontwikkeling sterk af.
 • Afstand tot de netkoppeling
  Vanuit economisch oogpunt mag de afstand van een zonnepark tot de verbinding aan het netkoppelingspunt niet te groot zijn.
 • Ruimtelijk beleid van de overheid
  Een aantal provincies en gemeentes hebben reeds criteria geformuleerd onder welke voorwaarden er zonneparken gerealiseerd kunnen worden. Een perceel is alleen kansrijk als het binnen de kaders van het ruimtelijk beleid past. Vaak geven overheden de voorkeur aan percelen die direct aan een industrieterrein of aan de hoofdinfrastructuur (weg of spoor) liggen.
 • Maatschappelijk draagvlak
  Enthousiasme van de direct betrokkenen (bijvoorbeeld de buren) en de lokale overheid zijn cruciaal om met succes een zonnepark te ontwikkelen.
 • Zoninstraling
  In heel Nederland is het haalbaar om een zonnepark te ontwikkelen. De zoninstraling is echter niet overal hetzelfde. In het westen van Nederland kan de zoninstraling tot wel 10% hoger zijn.

Snelle beoordeling van uw perceel
Sunvest B.V. is het dochterbedrijf van ProfiNRG dat zelf zonneparken ontwikkelt. Sunvest biedt u een gratis onderzoek aan om te bepalen of uw perceel kansrijk is om er een zonnepark op te bouwen. Als u ons een kaartje van uw perceel stuurt geven we binnen 2 weken een indicatie over de kansrijkheid van uw perceel. Heeft u interesse in deze perceelscan, neem dan contact op via 030-265 8512 (optie 4).