Proces

Hieronder beschrijven we het proces bij grootschalige projecten.

Nog geen beschikking SDE+ subsidie

Wij zullen u bezoeken en met u overleggen wat uw wensen zijn. Eerst maken we een ramingsontwerp en zullen we de kosten en baten voor u in beeld brengen in een langjarig overzicht. Door onze kennis kunnen we hier alles in meenemen. Zoals ook de kosten van verandering van netaansluiting, of indien nodig de aanleg van trafostations, kosten van het elektrotechnisch installatiewerk, terreininrichting, etc. Daarna zullen we in overleg met u bepalen op welk subsidiebedrag u wilt inschrijven. Wij doen vervolgens precies op het juiste moment de subsidieaanvraag. In dit hele proces heeft u altijd direct contact met dezelfde verkoopadviseur.

Reeds een beschikking SDE+ subsidie

Na het inventariseren van uw wensen en de locatie (ook bouwkundig) zullen we een traject starten van ontwerpen van, en offertevorming voor, het beoogde zonne-energiesysteem. Dit is vaak een proces van veel contact en het over en weer verstrekken van informatie om tot de beste oplossingen te komen. Vele zaken spelen een rol, het is tenslotte een bouwproject. In een prettige samenwerking hopen we dan tot een opdracht te komen. Ook in dit traject heeft u altijd direct contact met dezelfde verkoopadviseur, die wordt ondersteund door onze specialisten.

Na opdracht

Via een door ons intern gecontroleerde complete overdracht van informatie gaat het project over naar een van onze projectleiders. Wat niet wil zeggen dat u alle contact verliest met de verkoopadviseur. Deze voelt zich tot na de oplevering verantwoordelijk voor het slagen van het project.

Afhankelijk van het project, de klant of contractvorm varieert de vraag om zwaarder of minder zwaar projectmanagement. Hierin passen wij dus maatwerk toe volgens de wensen of eisen van de klant.

Voorbereiding

De projectleider begint altijd met een uitgebreide schouw/inmeting van de locatie en het opstellen van een planning met daarin alle belangrijke ijkpunten. Het definitieve ontwerp wordt gemaakt, inclusief alle benodigde documenten en uitwerkingen.

Een greep uit zaken die langs (kunnen) komen: vergunningsaanvraag, check op daksterkte door een constructeursbureau. Offertevorming en specificaties van werk door onderaannemers, communicatie met de netbeheerder, verzorgen van een brutoproductiemeter. Hijsplannen, verkeersplannen en vergunningen op dat gebied. Maken uitvoeringsplan, bouwvergaderingen, begeleiden meer- en minderwerk enz. Natuurlijk alles in afstemming met u, de klant.

Uitvoering

Tijdens de bouw van het PV-systeem controleren wij op kwaliteit en veiligheid, o.a. door het houden werkplekinspecties. We zorgen voor een goede afstemming van de werkzaamheden met u of de beheerder op locatie en bewaken de planning. We sturen de montageploeg en onderaannemers aan. Bij grotere projecten doen wij een interne vooroplevering aan de hand van een uitgebreide checklist. Pas daarna doen we de oplevering aan de klant.

Nazorg

Vanzelfsprekend leveren wij na de bouw uitgebreide systeemdocumentatie of een As Built tekeningen- informatie- en specificatiepakket. We begeleiden u in het verdere traject van verkrijging van SDE+ subsidie, en bieden hulp bij het aanvragen van een groene EAN code.

Intern vindt bij ons de overdracht plaats van (de monitoring) van het systeem aan onze afdeling Service, met alle bijbehorende afspraken die gemaakt zijn omtrent onderhoud (een onderhoudscontract is mogelijk) en eventuele gegarandeerde opbrengst. Ook zonder contract blijven we uw systeem monitoren op goede werking.

Tenders

ProfiNRG haalt een deel van zijn projecten uit het inschrijven op tenders (aanbestedingen). Besteks- en contracteisen liggen hier vaak op hoog niveau. Wij zijn gewend te werken onder UAV en UAV-GC contractvormen. Al bij de inschrijving maken wij gebruik van System Engineering. We schakelen gerenommeerde specialisten in voor engineering en uitvoering van o.a. middenspanningsinstallaties, bliksembeveiliging, grondonderzoek en softwarematige aansluiting op bedrijfsbeheersystemen.