Meer weten over ProfiNRG?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Een mooi voorbeeld van de samenwerking met onze klant zonnigdak.

Stapsgewijs gaan we de salderingsregeling afbouwen. Het nieuwe kabinet moet hier knopen over doorhakken. Maar wat hopen de spelers uit het veld? We spraken de netbeheerder, maar ook een leverancier van panelen.

Mede dankzij de hoge stroomprijzen, maar ook als gevolg van de prijsdaling van panelen, lijkt het einde van de salderingsregeling niet ondenkbaar. Een financiële stimulans is immers niet perse meer nodig voor een product dat zichzelf vlug terugverdient.

Stijging accu’s

Daarnaast is de opmars van netcongestie mogelijk ook een goed argument om de toename van geïnstalleerd vermogen ook te willen stagneren. Het net raakt immers steeds voller, als gevolg van de voordelen die er aan het plaatsen van panelen verbonden zijn.

“Iedereen gebruikt het net momenteel als accu”, stelt Bert van Woudenberg, mede-eigenaar van ProfiNRG. “Opslagmethodes worden gelukkig steeds goedkoper. Door geleidelijk af te bouwen groeit de populariteit naar de accu ook stapsgewijs, waardoor de vraag beter bij te benen is. Als je de salderingsregeling in één keer afschaft, zoals in België het geval was, leidt dat tot een enorme stijging in de verkoop van accu’s. Wel zal dan de beschikbaarheid van accu’s een uitdaging worden.“

Rem op innovatie

Er moet volgens Van Woudenberg dan ook een goed plan komen. “Met de salderingsregeling stimuleer je niet dat mensen zelf gaan nadenken. Het is als het ware een rem op innovatie. Het is zeker een goede methode om zonnepanelen aantrekkelijk te maken geweest, maar nu schiet het zijn doel voorbij.”

Van Woudenberg vervolgt: “Wellicht is er een tussenoplossing mogelijk waarin gemeenten aan particulieren renteloze leningen verstrekken voor maximaal 4 kilowattpiek zonnestroomsysteem waarbij gedurende een aantal jaren nog gesaldeerd mag worden tot bijvoorbeeld 3.000 kilowattuur per jaar, door deze mensen waarbij ze het maandbedrag wat ze nu aan de energiemaatschappij betalen aan de gemeente als aflossing betalen.”

Maar niet alleen thuisbatterijen zullen in trek raken, volgens Van Woudenberg. “De elektrische auto wordt bijvoorbeeld ook interessanter. Vooral als je er stroom in en uit mag halen in de toekomst.”

Regeerakkoord

Netbeheer Nederland publiceerde eind vorig jaar in samenwerking met Energy Storage NL een paper over de afbouw van de salderingsregeling. Hierin deden zij ook een oproep aan het kabinet om te onderzoeken op welke wijze thuisopslag bij consumenten gestimuleerd kan worden. De uitkomsten zagen ze graag terug in een nieuw regeerakkoord.

De afbouw van de salderingsregeling is volgens Netbeheer Nederland onvoldoende om opslag rendabel te maken. Bij het voorgestelde afbouwpad zijn thuisbatterijen pas in 2028 financieel aantrekkelijk. Hierom hopen zij op een ‘aanvullend financieel instrumentarium’. Een subsidie van 30 procent zou er volgens hun berekening voor zorgen dat de thuisbatterij in 2023 al rendabel is voor de consument. Maar, geven ze toe, nader onderzoek is nodig.

Kamerdebat

“Minister Jetten heeft begin februari een kamerbrief over netcapaciteit naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een update over de salderingsregeling. Het klopt dat er in het regeerakkoord niets over is opgenomen. Maar omdat het wetsvoorstel al is ingediend in de Tweede Kamer is de geplande afschaffing nog steeds onderdeel van het staand beleid”, stelt Hans-Peter Oskam, directeur beleid & energietransitie bij Netbeheer Nederland.

In het Kamerdebat heeft de minister aangegeven de afweging voor het wel of niet subsidiëren van thuisopslag onderdeel te maken de besluitvorming over de eventuele aanpassing van het wetsvoorstel afschaffing salderingsregeling. “Ik wil dus in de breedte kijken hoe we opslag een plek kunnen geven en of het verstandig is om daar een subsidie aan toe te kennen om het op dit moment goedkoper te maken voor de consument en daarmee de markt verder te stimuleren”, zei Jetten.

Bron: Solar365.nl