PROFiNRG – MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Professioneel in

zonne-energie

Ons doel is de kostprijs van zonnestroom zover omlaag te brengen, dat we uiteindelijk
zonder subsidie PV-systemen kunnen bouwen voor onze klanten.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

ProfiNRG zet zich sinds haar oprichting in voor duurzaam ondernemen door het vinden van evenwicht tussen de economische ontwikkelingen (profit), de bescherming van het milieu (planet) en het dragen van verantwoordelijkheid richting onze medewerkers en de maatschappij (people).

Wij geloven dat zonne-energie installaties, in combinatie met (waterstof)opslagsystemen, een doorslaggevende bijdrage kunnen leveren aan een CO2-neutrale energievoorziening. Ons doel is om de kostprijs van zonnestroom zover omlaag te brengen dat we uiteindelijk zonder subsidie PV-systemen kunnen bouwen voor onze klanten. Inmiddels hebben wij voor meer dan 150 MWp aan zonne-energie installatie geïnstalleerd.

Wij investeren continu in innovatieve oplossingen en geloven in samenwerking en kennisdeling om de energie-transitie richting een fossielvrije maatschappij te versnellen.

Naast onze commerciële projecten hebben wij vanaf het begin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gepakt, bijvoorbeeld door de realisatie van zonne-energie projecten in Afrika, en door onze innovaties op het vlak van CO2-vrije opslag technieken zoals waterstof.