PROFiNRG – MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Professioneel in

zonne-energie

Ons doel is de kostprijs van zonnestroom zover omlaag te brengen, dat we uiteindelijk
zonder subsidie PV-systemen kunnen bouwen voor onze klanten.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

ProfiNRG zet zich sinds haar oprichting in voor duurzaam ondernemen door het vinden van evenwicht tussen de economische ontwikkelingen (profit), de bescherming van het milieu (planet) en het dragen van verantwoordelijkheid richting onze medewerkers en de maatschappij (people).

Wij geloven dat zonne-energie installaties, in combinatie met (waterstof)opslagsystemen, een doorslaggevende bijdrage kunnen leveren aan een CO2-neutrale energievoorziening. Ons doel is om de kostprijs van zonnestroom zover omlaag te brengen dat we uiteindelijk zonder subsidie PV-systemen kunnen bouwen voor onze klanten. Inmiddels hebben wij voor meer dan 150 MWp aan zonne-energie installatie geïnstalleerd.

Wij investeren continu in innovatieve oplossingen en geloven in samenwerking en kennisdeling om de energie-transitie richting een fossielvrije maatschappij te versnellen.

Naast onze commerciële projecten hebben wij vanaf het begin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gepakt, bijvoorbeeld door de realisatie van zonne-energie projecten in Afrika, en door onze innovaties op het vlak van CO2-vrije opslag technieken zoals waterstof.

CO2 FOOTPRINT

Nederland moet voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken houden we hier bij ProfiNRG rekening mee, op de volgende gebieden:

 • Onze bedrijfsvoering, 
 • Ons bedrijfspand
 • Hoe we reizen (duurzame mobiliteit)

Bedrijfsvoering
ProfiNRG heeft sinds 2018 het ISO14001 certificaat. Dit milieumanagementsysteem helpt onze organisatie een milieubeleid te ontwikkelen, te implementeren en vervolgens ook te beheersen en verbeteren. 

Bedrijfspand
Sinds we ons huidige pand in 2017 betrokken hebben we doorlopend verbeteringen op gebied van CO2 uitstoot en energiebesparing doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn:

 • alle TL vervangen door LED verlichting 
 • Dakrenovatie en aanbrengen dakisolatie
 • PV-systeem op dak
 • Warmtepomp geinstalleerd
 • alle glas vervangen door HR++ glas

Duurzame mobiliteit
We proberen de vervoersbewegingen zoveelmogelijk te beperken. Daarnaast stellen we eisen aan de transporteurs en houden bij ons inkoopbeleid van nieuwe auto’s rekening met uitstoot. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Indien mogelijk direct op project leveren
 • Verzamelen van ritten in zelfde regio
 • Carpoolen
 • Stimuleren nieuwe rijden 
 • Transporteur mag alleen met Euro 5 en 6 wagens voor ons rijden
 • Stimuleren OV en fiets door medewerkers

Bekijk hier onze Footprint van de afgelopen jaren:

co2 VOETPRINT