infographic over hoe energieopslag werkt

Hoe werkt energieopslag

Grootschalige batterijsystemen maken het mogelijk om (duurzame) energie op te slaan en weer af te tappen wanneer dat nodig is. Aggregators brengen vraag en aanbod op de markt bij elkaar, door te handelen op de Nederlandse energiemarkten. Dat is met name interessant voor eigenaren van grotere netaansluitingen (>630 kVA), vanwege schaalvoordeel.

ProfiNRG helpt u graag met uw energiebeheer door levering van
batterijen, zonnepanelen en energiemanagementsystemen.

Hoe batterijen financieel rendement leveren

Een batterij kan op verschillende manieren voordeel opleveren. Voor een optimaal rendement uit een investering in batterijen worden verschillende verdienmodellen gecombineerd.

loadshifting

Energiehandel

Het is mogelijk om energie uit batterijen te verhandelen op de groothandelsmarkt (ook wel spotmarkt genoemd). Een batterij kan stroom opslaan wanneer deze goedkoop is, zodat u deze kunt inzetten op het moment dat de stroomprijs hoog is. Een producent van energie moet zich houden aan de productie die hij van tevoren voorspeld heeft. Als een producent te veel of te weinig energie produceert, dan kunnen hier boetes tegenover staan. Met batterijen kunt u dus een gunstiger stroomleveringscontract afsluiten.
Profielstabilisatie

Congestiemarkt

De congestiemarkt is een markt die beheerd wordt door de netbeheerders. Zij bieden een vergoeding voor het inzetten van de batterij om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, en zoveel mogelijk transport over dit net mogelijk te maken. Een batterijsysteem helpt netbeheerders bij netcongestie door het leveren van flexibiliteit in het stroomnet. Als er door wind en zon veel aanbod is van elektriciteit en het net dit niet aankan, kan het batterijsysteem energie opslaan en deze terugleveren wanneer er meer vraag is. Dit vermindert de belasting op het net op piekmomenten en zorgt voor een efficiëntere stroomdistributie. Netbeheerders bieden verschillende contractvormen aan voor exploitanten van batterijen.
Balanceringsdiensten

Balanceringsmarkt

In Nederland is TenneT verantwoordelijk voor het stabiel houden van het energienet. Bedrijven die op verzoek van TenneT stroom kunnen afnemen en opwekken op het moment dat er een overschot of tekort aan energie is, krijgen daarvoor een vergoeding (balanceringsdiensten). Batterijen zijn bij uitstek geschikt voor het stabiel houden van het net, omdat ze in korte tijd veel energie kunnen afgeven of opnemen. De diensten die de batterijen voor TenneT verzorgen heten Frequency Containment Reserve (FCR) en Frequency Restoration Reserve (FRR).
piek reductie

Capaciteitstekort van uw netaansluiting

Wanneer uw bedrijf niet kan beschikken over de aansluitcapaciteit die nodig is voor uw bedrijfsvoering kan een batterijsysteem een oplossing zijn. Batterijen bieden de mogelijkheid om pieken in uw elektriciteitsvraag op te vangen en zo optimaler gebruik te maken van de beschikbare beperkte netcapaciteit. Zo kunt u uw bedrijf toch uitbreiden, ook al kan uw netbeheerder uw aansluiting niet verzwaren. Netbeheerders berekenen de hoogte van uw grootste verbruikspiek aan u door (kW-max). Als de batterij deze piek kan verlagen met stroom uit de batterij, scheelt dit aanzienlijk op uw energierekening.

Beslismomenten om batterijopslag in te zetten

beslismomenten batterijopslag

Mogelijke overeenkomsten met Netbeheerders

1. Het capaciteitssturingscontract (CSC):
met dit contract worden afspraken gemaakt over een capaciteitsbeperking of actieve inzet voor energieopslagsystemen om deze voor een langere tijd net-neutraal te kunnen aansluiten.

2. Het capaciteitsbeperkingscontract (CBC):
bij dit contract gaat het om een afroep voor terugregelen of afschakelen van de volgende dag. Deze afspraken maakt de netbeheerder met bijvoorbeeld wind- of zonneparken om extra ruimte in het stroomnet te creëren tijdens piekmomenten.

3. Het redispatchcontract:
met dit contract kan de netbeheerder bijsturen op de dag zelf. Dit contract wordt meestal tijdelijk afgesloten om in een congestiegebied overbelasting van het netwerk te voorkomen.

Luco

Spreekt onze oplossing u aan

Interesse?

Neem dan contact op met onze afdeling Verkoop
via 030-265 85 12 of mail naar luco@profinrg.nl.
We denken graag met u mee in slimme oplossingen.
Volg ons ook op LinkedIn