Samenwerking

Partners

Het ontwikkelen van een Natuurlijk Zonnepark doen we niet alleen. Op allerlei aspecten hebben we hulp nodig van onze partners. We geloven in het belang van werken met 'vaste' partners in bijna al onze projecten.

Aandeelhouder

ProfiNRG is aandeelhouder van Sunvest. ProfiNRG heeft alleen al in Nederland meer dan 1500 systemen op daken en velden ontworpen en gebouwd. ProfiNRG bouwt en onderhoudt de door Sunvest ontwikkelde projecten.

Adviesbureau

Green Giraffe is een adviesbureau dat zich richt op de duurzame energiesector en is met name gespecialiseerd in de financiering van wind- en zonne-energieprojecten. Green Giraffe heeft tot nu toe meer dan 30 miljard financiering opgehaald. Ze ondersteunt Sunvest met haar expertise op project ontwikkeling, financiering en contractering.

Adviesbureau

Ecogroen is een ecologisch adviesbureau. Zij analyseert en adviseert ons op het gebied van ecologische inpassing van onze Natuurlijke Zonneparken. Hierdoor kunnen onze parken meerwaarde bieden aan flora en fauna.

Financierder

Triodos Renewables Europe Fund biedt beleggers de mogelijkheid actief bij te dragen aan de energietransitie in Europa. Het fonds investeert aandelenvermogen en/of achtergestelde leningen met het doel projecten mogelijk te maken op het gebied van de Europese energie transitie. TREF wordt gemanaged door Triodos Investment management.

Adviesbureau

Haver Droeze is een bureau voor advies, planning en vormgeving van de stedelijke en groene buitenruimte. Haver Droeze helpt Sunvest met de landschappelijke inpassing en ecologische maatregelen van haar zonneparken.

Energieleverancier

ENGIE is een van de grootste energieleveranciers van Nederland. De geproduceerde stroom van onze zonneparken wordt tegen een gunstig tarief door ENGIE afgenomen.

Advies- en ingenieursbureau

INNAX is een Nederlands advies- en ingenieursbureau en richt zich op het verduurzamen van woningen, gebouwen en gebieden. INNAX ondersteunt (startende) energiecoöperaties met hun taak om de lokale participatie in Sunvest projecten vorm te geven.

Financierder

BNG bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Zij financieren (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG bank financiert de door Sunvest ontwikkelde projecten.

Financierder

Commerzbank is sinds de jaren tachtig een actieve speler in de hernieuwbare energie en financiert projecten en bedrijven. Met een team van meer dan 50 professionals actief in Hamburg en New York, en een portefeuille van ca. 6 miljard euro, is Commerzbank een van Europa's grootste financiers van hernieuwbare energie.

Een betere toekomst

“Wij geloven in de kracht van samenwerking”