Zonnepark Revelhorst, Zutphen

20.504 zonnepanelen

8,2 MWp Vermogen

5.330.000 TON CO2 besparing

Zonnepark met ecologische meerwaarde

Aan de zuidkant van Zutphen ontwikkelen we samen met Solar Proactive het Zonnepark Revelhorst. Het gaat om een terrein van Roosdom Tijhuis van bijna 8 hectare dat oorspronkelijk bestemd was voor de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein Revelhorst. Nu wordt er een zonnepark van ca 8 MWp gerealiseerd. Het zonnepark wordt landschappelijk zorgvuldig ingepast waarbij gezocht naar een ecologische meerwaarde.

TOP