Uitgelicht

Linde College, Wolvega
950 zonnepanelen
259 kWp vermogen
113.183 kg CO2 besparing
zonnepanelen school

Op het Linde College in Wolvega werden maar liefst 950 zonnepanelen geplaatst op de daken van de school (800) en op sporthal (150). Daarmee kan naar verwachting de helft van de benodigde energie worden opgewekt: 259 kilowattpiek (KWp). Als maatschappelijke organisatie vindt het Linde College dat het een voorbeeldfunctie heeft, ook als het gaat om duurzaamheid. Leerlingen en medewerkers kunnen de dagelijkse besparing volgen op een groot scherm dat bij de hoofdingang geplaatst is. Daarmee wil de school het milieubewustzijn van de leerlingen stimuleren. “Ook nutten we dit project educatief uit. In het technieklokaal staat een demo-opstelling die tijdens de lessen gebruikt kan worden. Daarnaast kregen leerlingen tijdens lesuren techniek gastlessen van de installateur over de aanleg en werking van zonnepanelen”, aldus het Linde College.