Uitgelicht

Utrecht Science Park
2194 zonnepanelen
809 kWp vermogen
353.533 CO2 besparing
universiteit utrecht zonnepanelen

De Universiteit Utrecht wil in 2030 vijftig procent van haar energie op duurzame wijze opwekken. Dit kan door middel van windenergie, warmte-koude-opslag en zonnepanelen. Met de verkregen SDE subsidie is de Universiteit in 2016 begonnen met het plaatsen van zonnepanelen om daarmee een deel van de CO2 uitstoot te verminderen.

Op de volgende gebouwen in het Utrecht Science Park zijn inmiddels door ons panelen geplaatst:
Jeanette Donker-Voetgebouw: 172 panelen
Jongveestal: 171 panelen
Wagenberging: 315 panelen
Viktor J. Koningsbergengebouw: 126 panelen
Universiteitsgebouw Uithof: 860 panelen
Caroline Bleekergebouw: 490 panelen
Willem C. Schimmelgebouw: 864 panelen