MONITORING

Service en Onderhoud is nodig om gedurende de gehele levensduur maximaal rendement te halen uit uw systeem.

Service nodig?

Bel ons op 030-341 0992 of mail naar service@profinrg.nl.
Gedurende de eerste 2 jaar na ingebruikname van uw zonnestroomsysteem valt monitoring en alarmering onder onze standaardgarantie. Na deze periode dient u voor monitoring en alarmering bij ons een onderhoudscontract af te sluiten.
De prestaties en de beschikbaarheid van het zonnestroom-systeem wordt permanent door een geautomatiseerd systeem van ProfiNRG gemonitord. De opbrengst wordt gecontroleerd aan de hand van zoninstraling op locatie, danwel aan de hand van instralingsgegevens van nabijgelegen KNMI weerstations.

Tijdens werkdagen voorziet ProfiNRG in het volgende:
  • Uitlezing en diagnose van de data en meldingen, defecten of incidenten, op omvormer en/of string niveau. Analyse van de prestatie van het systeem.
  • Beheer van alle meldingen, inclusief meldingen van de eigenaar. Foutmeldingen en defecten, maar ook waargenomen opbrengstverlies zullen leiden tot vervolgacties.
  • Beheer van vervolgacties, in ons service-planningssysteem, gevolgd door het informeren van de eigenaar en snelle interventies door onze technische ploegen.
  • Online toegang tot het monitoring system voor GSP en de eigenaar, inclusief een volledig transparant zicht op alle belangrijke prestatie-indicatoren (beschikbaarheid, technisch, opbrengst, instraling, opbrengst t.o.v. instraling = performance ratio)
Voor monitoring en alarmering zal ProfiNRG zorgen voor een werkende internetverbinding d.m.v. eigen 4G-routers, dus onafhankelijk van het netwerk van de eigenaar.

Volg ook zelf de prestaties van uw zonnestroom-systeem:

 

Vragen over monitoring? Neem contact met ons op!
TOP