FAQ

Lees hieronder de veelgestelde vragen (FAQ) van installateurs en particulieren.

Meest gestelde vragen (FAQ)

Algemene vragen

Is zonne-energie veilig?
Ja
Al onze producten zijn gecertificeerd, ook op het gebied van veiligheid. Dit betekent dat onze zonnepanelen even ongevaarlijk zijn als elk ander huishoudelijk apparaat.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?
Nee.
Alleen bij gebouwen die vallen onder Monumentenzorg moet u een vergunning aanvragen bij het gemeentelijk bureau voor de monumentenzorg.

Welk onderhoud hebben zonnepanelen nodig?
In principe geen.
Onze producten zijn zo goed als onderhoudsvrij. Wanneer de panelen schuin worden geplaatst, regent het vuil er bij de eerste regenbui gewoon weer vanaf.
Wel is het raadzaam om in de warme zomermaanden met weinig regen de panelen te controleren op stuifmeel. Wanneer dit op de panelen blijft liggen kan dit leiden tot opbrengstvermindering.

Kan ik altijd de stroom gebruiken uit de zonnepanelen?
Ja.
De opgewekte energie wordt via een omvormer, die je op je stopcontact aansluit, geschikt gemaakt voor uw apparaten in uw bedrijf of thuis. Schijnt de zon niet, dan zit u niet opeens zonder stroom, want de omvormer heeft het overschot wat u op zonnige dagen hebt opgewekt teruggestuurd op het elektriciteitsnet. Op minder zonnige dagen kunt u deze energie gewoon weer gebruiken. In het vakjargon heet dit Salderen. U merkt er dus niets van, alleen in uw portemonnee.

Werken zonnepanelen wel in ons bewolkte land?
Jazeker! Zonnepanelen krijgen niet alleen energie van het felle zonlicht op een mooie zomerdag, maar ook gewoon van daglicht. De zon aan de Franse rivièra geeft maar 1,5 keer meer energie dan diezelfde zon in het bewolkte Nederland. En wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen. Anders zou je op bewolkte dagen niets kunnen zien! Kortom, zonnepanelen werken ook uitstekend op bewolkte dagen.

Hoeveel panelen heb ik maximaal nodig?
Dit is afhankelijk van het energieverbruik. Dit verbruik kunt u terug vinden op de laatste eindafrekening van het energiebedrijf. Voor een snelle berekening kunt u het jaarlijks energieverbruik in KWH delen door 0,9. De uitkomst is het totaal aantal watt aan zonnepalen welke u nodig heeft om uw totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden. Wilt u hier meer informatie over? Vul dan onderstaand formulier in en dan proberen wij zo samen met u zo goed mogelijk in te schatten hoeveel panelen u nodigt heeft.

Kan ik zelf de installatie uitvoeren?

U kunt inderdaad zelf de installatie uitvoeren. U kunt de hele installatie zelf doen, of bepaalde onderdelen, zoals:

 • De kabel van de omvormer naar meterkast leggen.Wat voor een type kabel er gelegd moet worden, is afhankelijk van de grootte van het systeem. Bij een klein systeem kunt u deze bij de Bouwmarkt kopen. Als het systeem echter groter is, heeft u een ander soort kabel nodig die niet in de gewone bouwzaak te koop is.
 • Meterkast uitbreiding. Dit is een lastig karwei en alleen aan te raden wanneer u gespecialiseerd bent op dit gebied. Als bij kortsluiting de aanpassingen in de meterkast gedaan zijn door een hiervoor ongecertificeerd persoon, vergoed de verzekering geen schade.
 • Installatie van de panelen. Deze kunt u desgewenst zelf uitvoeren. Onderschat hierbij de moeilijkheid van het installeren niet! Onze monteurs zijn opgeleid voor het werk dat zij doen en hebben hier veel ervaring mee. Wanneer u een fout maakt is de kans aanwezig dat de panelen niet optimaal presteren of los raken van het dak bij extreme weersomstandigheden.

Hoe weet ik of de panelen opwekken wat beloofd is?
Het maximale vermogen van panelen wordt aangegeven in Wattpiek (Wp). Het Wattpiek vermogen, wordt alleen bereikt onder ideale omstandigheden, zoals in landen rond de evenaar. In Nederland zijn de omstandigheden om zonne-energie op te wekken niet ideaal. Het aantal kWh dat panelen in een jaar opwekken kan worden berekend door het aantal Wp te vermenigvuldigen met 0,85. De panelen zullen in normale situaties altijd in Nederland ongeveer 85% van het aangegeven Wp opwekken. Dit ongeacht de weersomstandigheden! Het is hierbij wel van belang dat de panelen op het zuiden gericht zijn. Panelen slijten in de loop van de jaren wel iets. Onze paneel fabrikanten garanderen daarom dat de panelen na 30 jaar minimaal nog 80% van hun huidige vermogen genereren.

Algemene vragen

Wat is zonnestroom (PV)?

Zonnestroom is elektriciteit uit zonlicht. Zonnestroom wordt ook wel PV genoemd, van het Engelse PhotoVoltaic. Deze stroom kan worden gebruikt om lampen te laten branden, de ijskast koud te houden, televisie te kijken etc. Kortom: het is dezelfde stroom die bij u uit het stopcontact komt. Deze vorm van zonne-energie staat naast thermische zonne-energie: hierbij wordt de warmte van de zon gebruikt om bijvoorbeeld water te verwarmen. Een zonneboiler levert thermische energie.

Wat is een zonnestroom-installatie?

Een zonnestroom-installatie zet zonlicht om in elektrische stroom. De belangrijkste componenten waaruit een zonnestroom-installatie bestaat zijn: het aantal zonnepanelen en een omvormer. Daarnaast is er materiaal nodig om de zonnepanelen op uw dak te bevestigen (meestal aluminium rails) en zijn er kabels nodig om de panelen met de omvormer te verbinden en de omvormer met de meterkast. In de meterkast worden er extra groepen aangebracht en een productiemeter geplaatst om te meten hoeveel u opwekt.

Wat is een zonnepaneel?

Ten eerste zijn zonnestroompanelen, zonnepanelen, zonnecellen, pv-panelen en pv-systemen synoniemen van elkaar. Een zonnepaneel bestaat uit meerdere zonnecellen, die naast elkaar in een weerbestendig frame worden geplaatst. De zonnepanelen die Profinrg aanbiedt zijn gemaakt van silicium. De grondstof hiervoor is zand, en dat is in overvloedige hoeveelheden aanwezig op aarde! Het meest gebruikte type zand heet polykristallijn silicium. Panelen die hiervan zijn gemaakt zijn blauw van kleur.

Wat is een omvormer?

Een omvormer zet de gelijkspanning die een zonnepaneel levert, om in 220-230V wisselspanning, die gebruikt kan worden door de elektrische apparaten bij u in huis.

Wat is een productiemeter?

Een productiemeter wordt geplaatst in de meterkast. Deze wordt alleen geplaatst als er een SDE subsidie op de aangeschafte systemen zit. De productiemeter registreert hoeveel kWh uw zonnepanelen opwekken. Deze cijfers zijn nodig voor uw subsidie. Per opgewekt kWh ontvangt u een aantal cent van de overheid (dit aantal veranderd per jaar, afhankelijk van de SDE-regeling).

Wat is het verschil tussen Watt en Wattpiek?

Watt is een eenheid van vermogen. Nu hangt bij een zonnepaneel het geleverde vermogen af van de hoeveelheid zon die er op valt. Daarom is door de fabrikanten onderling afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale (laboratorium) omstandigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. Een paneel van 100 Wattpiek (100 Wp) levert dus onder ideale omstandigheden 100 W. Reken op uw dak op 85% van het wattpiek-getal als uw panelen pal op het zuiden zijn gericht onder een hoek van 35 graden met de horizon.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Men rekent op minimaal 30 jaar voor de panelen en 10 jaar voor de omvormers. ProfiNRG garandeert dat de zonnepanelen na 30 jaar nog steeds 80% van de oorspronkelijke opbrengst opleveren.

Wat is de garantie en levensduur van de zonnepanelen en andere producten?

Zonnepanelen gaan 30-35 jaar mee. ProfiNRG garandeert dat de zonnepanelen na 30 jaar nog steeds 80% van de oorspronkelijke opbrengst opleveren.

Waar gaat de elektriciteit die ik opwek naar toe?

In principe verbruikt u de elektriciteit die u oplevert zelf. Op het moment dat u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, dan wordt het teveel aan elektriciteit aan het elektriciteitsnetwerk geleverd. Daarmee is zonnestroom zeer efficiënt: immers alle elektriciteit die u opwekt (ook bijvoorbeeld tijdens uw vakantie) wordt nuttig gebruikt!

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om al het stroomverbruik te dekken?

Het aantal kWh dat panelen in een jaar opwekken, kan worden berekend door het aantal Wp van een paneel te vermenigvuldigen met 0,85. De meeste panelen van ProfiNRG hebben tussen de 280 en 300 Wp. Een gemiddeld huishouden bijvoorbeeld verbruikt zo'n 3500 kWh per jaar. Voor deze hoeveelheid energie is een systeem nodig van 3500 x 1,15 = 4025 Wp. Dit zijn ongeveer 14 zonnepanelen.

Heb ik een aparte meter nodig?

U heeft een meter nodig die de teruggeleverde elektriciteit uit uw zonnepanelen registreert. Een ouderwetse draaimeter draait terug als u meer elektriciteit produceert dan u verbruikt, en registreert dus automatisch de stroom die u terug levert. Heeft u geen draaimeter, dan moet er bij uw netbeheerder een aparte meter worden aangevraagd.

Wat gebeurt er als de stroom uitvalt?

Als de stroom uitvalt, stoppen de zonnepanelen met werken. Dit komt doordat ze gekoppeld zijn aan het net. Er zijn installaties waarbij de zonne-energie wordt opgeslagen in accu's. Deze installaties zijn duurder, de accu's gaan maar een beperkte tijd mee en zijn niet gunstig voor het milieu. Dit soort installaties zijn wel ideaal voor afgelegen vakantiewoningen.

Wat zijn fiscale aftrekposten?
Naast subsidies zijn er ook verschillende mogelijkheden voor fiscale aftrekposten die ervoor zorgen dat bedrijven hun zonnestroomsystemen kunnen aanschaffen en tegelijkertijd snel kunnen terug verdienen. Zo kunnen belastingplichtigen naast de normale afschrijvingen ook een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken; ook wel investeringsaftrek genoemd.

Wat is de Energie-investeringsaftrek (EIA)?
De EIA is een fiscale aftrekregeling. De overheid probeert hiermee investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren, zoals zonnestroomsystemen. Deze regeling is vooral bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapbelasting betalen. Door middel van de EIA kunnen ondernemers die investeren in zonnestroomsystemen 41,5% (tarief in 2011) extra aftrekken van de fiscale winst. Hierbij moet er wel een energie-investering van meer dan €2.200,- worden gedaan in een kalenderjaar en mogen de zonnestroomsystemen niet eerder zijn gebruikt. Daarnaast geldt er een maximum investeringsbedrag van €116.000,- dat fiscaal afgetrokken mag worden (Maximaal €3.000 per Kilowattpiek is aftrekbaar).
Huidige turnkey prijzen liggen bijna altijd lager dan deze €3.000. Toepassing van de EIA levert gemiddeld 11 procent aftrek op van de totale investeringskosten. Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.

Hoe kom ik in aanmerking voor de EIA regeling?
Het stappenplan voor het aanvragen van de EIA regeling vindt u hier

Voor meer informatie over het aanvragen van de EIA klik hier.

Website Agentschap NL
PDF Energielijst 2016

Wat is de Kleinschalig investeringsaftrek (KIA)?

Als u in een boekjaar investeert in zonnestroomsysteem kunt u naast de EIA, en de WIA kunt ook in aanmerking komen voor de KIA . Een voorwaarde is dat u een bedrag tussen €2.200 en €300.000 moet investeren in zonnepanelen voor uw onderneming in een boekjaar. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van dit geïnvesteerde bedrag. In onderstaande tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek vind u de hoogte van de investeringsaftrek. Als uw onderneming deel uit maakt van een samenwerkingsverband zoals een vof of een maatschap wordt de aftrek anders berekend. Er wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de individuele investering.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 € 0
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 € 0

Tabel 1: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)


Voor wie interessant?

Toepassing van bovenstaande regelingen voor de aanschaf van zonnepanelen is interessant voor:

 • Bedrijven die een relatief hoge stroomprijs betalen, dat zijn vooral de kleinverbruikers die op jaarbasis tot circa 25.000 kwh verbruiken.
 • Bedrijven die winst maken en investeringsruimte hebben. Anders kunt u geen gebruik maken van bovenstaande aftrekposten.
 • Bij vof, eenmanszaken en maatschappen wordt de investering in zonnepanelen direct afgetrokken van de inkomstenbelasting. Als u veel belasting betaalt, heeft u dus extra profijt.
 • Als u de stroom aan andere afnemers op uw adres kunt leveren, dan kunt u daarvoor uw eigen zonne-energiebedrijf oprichten als eenmanszaak.
 • Bij optimale benutting van bovenstaande faciliteiten is het mogelijk om een rendement van meer dan 20% op uw investering te halen!

Wilt u een calculatie toegesneden op uw situatie, neem dan contact met ons op.

Is uw vraag nog niet beantwoord? Vul dan het contact formulier in en dan geven wij zo spoedig mogelijk u een antwoord.

Poonawalla Science Park in Bilthoven verduurzaamt met drieduizend zonnepanelen

Het biotechnologisch bedrijfspark Poonawalla in Bilthoven, waar onder meer RIVM gehuisvest is, zet een grote stap met de verduurzaming van haar gebouwen. Na een lange aanloop is opdracht verleend aan ProfiNRG uit Utrecht voor de installatie van drieduizend zonnepanelen (965 kWp vermogen) op acht  gebouwen op het Science Park. De bouw van de systemen gaat deze week van start. Greenspread verzorgt de financiering en exploitatie van de zonnepanelen. Building Services uit Amersfoort realiseert de netkoppelingen van de PV-systemen.

Cees van de Werken van ProfiNRG: “We zijn blij dat Greenspread de financiering van het project voor haar rekening heeft genomen. Nu RIVM dagelijks in het nieuws is, is het extra bijzonder dat we hier aan de slag mogen.”

Gerhard van de Lagemaat van Greenspread: “Bijdragen aan de verduurzaming van deze speciale locatie is eervol. Zonder de inspanningen van de Biltse Energieneutrale Gemeenschap (BENG!) was dat zeker niet mogelijk geweest. Wij hebben veel vertrouwen in de realisatie van de PV-systemen door ProfiNRG en zien uit naar de levering van de eerste groene stroom aan PSP.”

RIVM is sinds 1953 in Bilthoven gevestigd. De organisatie verhuist in 2021 naar een nieuwe locatie op de Uithof in Utrecht. Inmiddels vinden op het Science Park meer dan tien biomedische bedrijven onderdak, in de laboratoria, productieruimten (cleanrooms), magazijnen en kantoren.

Installatie van panelen op een project van ProfiNRG

Over ProfiNRG
ProfiNRG bouwt, ontwerpt, ontwikkelt en distribueert grootschalige zonne-energiesystemen. Zij bedient (agrarische) bedrijven, (energie) projectontwikkelaars en de bouw- en installatiesector. ProfiNRG is een van leidende zonne-energiebedrijven in Nederland.

Over Greenspread
Greenspread ontwikkelt en exploiteert duurzame-energieprojecten. Hierbij koppelt zij lokale productie aan lokale afname en lokaal geld. Greenspread is actief in alle projectstadia: van het idee tot en met de daadwerkelijke exploitatie van duurzame-energie-projecten, laadpalen en opslagsystemen.

Over Poonawalla Science Park
Poonawalla Science Park BV (PSP) verzorgt het vastgoedmanagement en het onderhoud & beheer van gebouwen, installaties en infrastructuur voor bedrijven en organisaties die op Utrecht Science Park/Bilthoven (USPB) gevestigd zijn.

Contact:
Meer weten over dit project? Neem contact met ons op via: 030 265 85 12 of info@profinrg.nl.

Bekijk hier meer van onze projecten.

Kabinetsvisie Waterstof

Deze week heeft Minister Wiebes de kabinetsvisie Waterstof gepresenteerd. Het is een krachtige brief met een duidelijke boodschap: ‘Voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is, zijn CO2-vrije gassen onmisbaar. CO2-vrije waterstof is daarin een noodzakelijke schakel. Het meest voorkomende element in het universum blijkt ook zeer verbindend te werken in Nederland, met name door de unieke uitgangspositie die Nederland heeft.’

Voor de combinatie van ‘zonneparken en waterstof’ is het interessant dat er komende tijd onderzocht wordt of er een verplichting tot bijmengen van waterstof in het aardgasnet kan komen. Volgens de IRENA* een kosteneffectieve en flexibele manier om opschaling van groene waterstof te ondersteunen.

Voor de hele brief volg deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-kabinetsvisie-waterstof

*IRENA= International Renewable Energy Agency

kabinetsvisie waterstof

Corona maatregelen ProfiNRG

Beste klant,

De maatregelen rondom het coronavirus zullen ook voor ProfiNRG wat veranderingen met zich mee brengen. De effecten van het virus zijn in onze branche al langer merkbaar, aangezien het gros van de producten uit China komt. De afgelopen weken hebben wij er hard aan gewerkt om de gevolgen te minimaliseren. De reeds geplaatste orders zullen wij volgens afspraak leveren. Nieuwe bestellingen van zonnepanelen kunnen wij vanaf eind april uitleveren. Voor details omtrent levertijd en prijzen kun je contact opnemen met onze verkopers via 030-265 8512 of info@profinrg.nl.

Wij blijven open
De komende tijd zal de bezetting op ons kantoor minimaal zijn. Wel zullen we telefonisch en per mail goed bereikbaar blijven. Leveringen die de komende weken gepland staan zullen zonder tegenbericht gewoon uitgeleverd worden, tenzij er vanuit overheidswegen op korte termijn nieuwe maatregelen opgelegd worden.
Afhalen kan momenteel alleen op afspraak. Wanneer je komt afhalen vragen wij je een veilige afstand tot ons personeel te houden (1,5m). Mocht je verkouden en/of griepklachten hebben, dan verzoeken wij je thuis te blijven. Dit vragen wij ook van ons personeel.

Mocht je reeds orders bij ons geplaatst hebben die uitgesteld moeten worden, laat het ons dan z.s.m. weten.

We wensen iedereen veel succes de komende tijd. Mochten we je ergens mee kunnen helpen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!
Namens het team van ProfiNRG, met hartelijke groet,
Cees van de Werken, René Hanssen, Bert van Woudenberg
Directie

Groene waterstof in de SDE++

Deze week heeft Minister Eric Wiebes van Economische zaken en klimaat, bekend gemaakt in hoeverre groene waterstofprojecten kunnen rekenen op subsidie vanuit de SDE++. Vooralsnog zijn de bijdragen klein. Opvallend is dat groene waterstof een uitzonderingspositie heeft gekregen in de zin dat het is toegelaten, ondanks dat de prijs per vermeden ton CO2 uitstoot hoger is dan de gestelde grens van €300,-. Tegelijk is het kabinet bezig met een strategische visie op waterstof, afhankelijk daarvan openen zich nog andere mogelijkheden voor waterstofprojecten.

Voor de hele brief zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/17/kamerbrief-over-voortgang-verbrede-sde-en-eerste-openstelling-sde-2020

In bijlage 6 staat de onderbouwing voor de subsidie voor groene waterstof.

 

PV-projecten in Burkina Faso

Onze directeur Bert van Woudenberg is begin januari in Burkina Faso geweest om daar mee te helpen met de realisatie van een aantal PV-projecten.

Bert: “Ik ben blij dat wij een bijdrage hebben mogen leveren aan een aantal zonnepaneel projecten in Burkina Faso.
Het was een geweldige ervaring om met een aantal lokale mensen, onder leiding van Anco van Bergeijk, samen te werken.
We hebben hier een aantal radiostations en een school van zonnepanelen en accusystemen voorzien, zodat deze installaties volledig stand-alone kunnen draaien.
Met materiaal van ProfiNRG en mankracht van Van Beusekom Harmelen zijn hier mooie dingen gebeurd met dankbare mensen als eindresultaat.”

PV-projecten in Burkina Faso

PV-projecten in Burkina Faso. Onze directeur Bert van Woudenberg is begin januari in Burkina Faso geweest om daar mee te helpen met de realisatie van een aantal PV-projecten.Bert: “Ik ben blij dat wij een bijdrage hebben mogen leveren aan een aantal zonnepaneel projecten in Burkina Faso. Het was een geweldige ervaring om met een aantal lokale mensen, onder leiding van Anco van Bergeijk, samen te werken. We hebben hier een aantal radiostations en een school van zonnepanelen en accusystemen voorzien, zodat deze installaties volledig stand-alone kunnen draaien. Met materiaal van ProfiNRG en mankracht van Van Beusekom Harmelen zijn hier mooie dingen gebeurd met dankbare mensen als eindresultaat.”Fotocredits: B-Twien Clicks | Film & Photo

Geplaatst door Profinrg op Dinsdag 22 januari 2019

Fotocredits: B-Twien Clicks | Film & Photo

ISO 14001

Naast het ISO 9001 certificaat, hebben we nu ook het ISO 14001 certificaat behaald! ISO 14001 staat voor het milieu managementsysteem en laat zien dat wij structureel aandacht besteden aan milieuprestaties in de bedrijfsvoering.

Daar zijn we dan ook bijzonder trots op! Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om op de juiste manier een bijdrage te leveren aan ons milieu.

Wat betekent dit voor ProfiNRG:
• Dat wij structureel bezig zijn met het milieu en de vermindering van de milieubelasting;
• Dat wij alle wet- en regelgeving omtrent milieu beheersen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering;
• Dat wij ons afval en energieverbruik zoveel mogelijk reduceren.

Kortom, in zowel onze branche als bedrijfsvoering werken we vanuit hart voor de toekomst! Hier vind u een overzicht van al onze certificaten.

ProfiNRG en de privacywetgeving

Graag houdt ProfiNRG u als belangrijke relatie op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de PV branche. Zo nodigen we u uit voor evenementen, cursussen en trainingen. En informeren we u over aantrekkelijke acties en aanbiedingen. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om, uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet/niet meer, laat dan hieronder uw e-mailadres achter.

Lees hier ons Privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Gezocht: Technisch verkoper Zonnepanelen Agrarische sector

Vanwege de groeiende vraag zijn wij op zoek naar een commercieel talent. Je taken bestaan uit het bezoeken van agrarische bedrijven, het inventariseren van wensen en het technisch uitwerken van offertes. Hierbij wordt je ondersteund door onze afdeling verkoop binnendienst. Je werkgebied bestaat uit Zuid Nederland (onder de grote rivieren).

Interesse? Klik hier voor de uitgebreide vacaturetekstTechnisch Verkoper Agro maart 2018

Snoeck neemt gedeelte ProfiNRG over

Electro Groothandel Snoeck uit Utrecht neemt per 1 april 2018 een gedeelte van de groothandelsactiviteiten van ProfiNRG over. Het gaat om het segment kleinverbruik (particulier en klein zakelijk). Door de overname voegt Snoeck zonnepanelen, omvormers en montagematerialen toe aan haar assortiment elektro-installatiematerialen.

Snoeck beschikt over interne adviseurs die klaar staan om de installateur te voorzien van PV-berekeningen en te adviseren in materiaalkeuzes. ‘Vanwege onze jarenlange ervaring in de elektrotechnische markt hebben we het voordeel de klant te kunnen voorzien in materiaal en adviezen voor zowel wisselstroom (AC) als gelijkstroom (DC). Door de uitbreiding van ons assortiment met omvormers, zonnepanelen en montagematerialen kunnen wij installatiebedrijven nog beter voorzien van een totaalpakket aan elektrotechnische producten’, vertelt Tiemen Suyker van Electro Groothandel Snoeck. ‘Daarnaast garanderen wij de huidige klanten van ProfiNRG stabiliteit en continuïteit.’

Voor ProfiNRG is de overname een logische stap, vertelt Bert van Woudenberg van ProfiNRG. ‘Door de overname kunnen we ons nog beter richten op de zonnepaneelprojecten bij grootverbruikers vanaf 100kWp. Als systeemleverancier helpen we installateurs met subsidies, legplannen, kabelberekeningen, AC-ontwerp en opbrengstberekeningen. Onze klanten uit het segment kleinverbruik kunnen vanaf 1 april terecht bij Snoeck.’

Nieuwe collega’s gezocht

ProfiNRG is één van de leidende en meest succesvolle zonne-energie bedrijven in Nederland, gevestigd in Utrecht. ProfiNRG is reeds meer dan 10 jaar actief met het verkopen, leveren en onderhouden van zonne-energiesystemen op daken in Nederland. ProfiNRG richt zich op 4 marktsegmenten: 1. Agrarisch, 2. Grootzakelijk, 3. Overheid en 4. Bouw en Installatie. Op dit moment hebben wij de volgende vacature(s):

Technisch verkoper Zonnepanelen Agrarische sector

Vanwege de groeiende vraag zijn wij op zoek naar een commercieel talent. Je taken bestaan uit het bezoeken van agrarische bedrijven, het inventariseren van wensen en het technisch uitwerken van offertes. Hierbij wordt je ondersteund door onze afdeling verkoop binnendienst. Wij zoeken zowel een Account Manager voor Zuid- als voor Noord Nederland.

Bekijk de complete vacaturetekst hier.


Allround medewerker inkoop & logistiek (M/V)

Wij op zoek naar een medewerker Inkoop en Logistiek. Het betreft een voornamelijk administratieve en communicatieve functie.

Je hoofdtaken zullen bestaan uit:

 • Afstemming Verkoop en Logistiek
 • Afstemming Logistiek en Financieel
 • Bijhouden planningen van uitstaande leveringen
 • Bestellen materialen
 • Afhandelen repeterende inkooporders
 • Inplannen inkomende materialen

Bekijk de complete vacaturetekst hier.


Projectleider zonnepanelen (M/V)

Vanwege de aanhoudende groei van ProfiNRG zijn wij op zoek naar een Projectleider die ons team komt versterken.

Je hoofdtaken bestaan onder andere uit:

 • Project leiden op de aspecten techniek, tijd en geld
 • Communicatie met zowel klanten als de interne organisatie;
 • Projecten opnemen op locatie;
 • Plannen, voorbereiden en uitwerken van verkochte zonnestroomsystemen;
 • Het maken van omvormerconfiguraties, ballastberekeningen en kabelberekeningen;
 • Het bewaken van de afspraken hoe, wat en wanneer geleverd moet worden;
 • Bijdrage aan het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Bekijk de complete vacaturetekst hier.


Onderhouds-/Service monteur PV-systemen (zonnepaneel installaties)
en
Assistent Onderhouds-/Service monteur PV-systemen (zonnepaneel installaties)

Voor onze snelgroeiende afdeling Technisch beheer en onderhoud zijn we op zoek naar een nieuw serviceteam waarmee we ons groeiend aantal grote projecten in beheer kunnen onderhouden en storingen in deze en andere installaties kunnen verhelpen.

Bekijk de complete vacaturetekst hier.