Energy transition contribution

Capaciteit

2194 zonnepanelen

Productie

809 kWp vermogen

CO2 reductie

353.533 CO2 besparing

Featured

Utrecht Science Park

Utrecht University aims to generate 50 percent of its energy sustainably by 2030. This can be done through wind power, thermal storage and solar panels. With the SDE grant obtained, the University began installing solar panels in 2016 to reduce some of its CO2 emissions.

We have now installed panels on the following buildings in the Utrecht Science Park:

 • Jeanette Donker-Voet building: 172 panels
 • Young livestock barn: 171 panels
 • Car storage: 315 panels
 • Viktor J. Koningsbergen building: 126 panels
 • University building Uithof: 860 panels
 • Caroline Bleeker Building: 490 panels
 • Willem C. Schimmel building: 864 panels

Bijdrage energietransitie

Capaciteit

2194 zonnepanelen

Productie

809 kWp vermogen

CO2 reductie

353.533 CO2 besparing

Uitgelicht

Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht wil in 2030 vijftig procent van haar energie op duurzame wijze opwekken. Dit kan door middel van windenergie, warmte-koude-opslag en zonnepanelen. Met de verkregen SDE subsidie is de Universiteit in 2016 begonnen met het plaatsen van zonnepanelen om daarmee een deel van de CO2 uitstoot te verminderen.

Op de volgende gebouwen in het Utrecht Science Park zijn inmiddels door ons panelen geplaatst:

 • Jeanette Donker-Voetgebouw: 172 panelen
 • Jongveestal: 171 panelen
 • Wagenberging: 315 panelen
 • Viktor J. Koningsbergengebouw: 126 panelen
 • Universiteitsgebouw Uithof: 860 panelen
 • Caroline Bleekergebouw: 490 panelen
 • Willem C. Schimmelgebouw: 864 panelen