Vraag uw SDE++ subsidie op tijd aan!

Vanaf 24 november tot 17 december kunt u SDE ++ subsidie aanvragen.

WAT IS HET VERSCHIL MET DE VORIGE SUBSIDIERONDE (SDE+)?

In hoofdlijnen komt het erop neer dat naast energie opwekking uit zon, wind, water, biomassa of geothermie, de regeling nu ook geldt voor aquathermie, warmtepompen, waterstofproductie en de daglichtkas. Om deze verschillende technologieën goed te kunnen vergelijken, zal bij de SDE++ aanvraag worden gekeken naar de CO2 reductie.

Een ander belangrijk verschil is dat de SDE subsidie regeling voortaan slechts 1x per jaar aangevraagd kan worden. Wees er dus op tijd bij!

 

Lees hier meer over de nieuwe SDE++ regeling.

Wij helpen u gratis bij uW SDE ++ aanvraag, STUUR UW FORMULIER VANDAAG NOG OP

Vanaf 24 november tot 17 december kunt u SDE++ subsidie aanvragen voor uw zonnestroominstallatie. In totaal is hiervoor vijf miljard euro beschikbaar. Als u een SDE++ beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend voor een periode van 15 jaar.

Interesse? Neem dan contact met ons op, wij helpen u gratis met de aanvraag. Vul hiervoor bijgaand machtigingsformulier in en stuur naar corina@profinrg.nl, of bel 030 - 341 0990.

TOP