Werken aan Sunbeam onderconstructie materiaal

PROFINRG VOOR INSTALLATEURS

Service & onderhoud
diensten

Diensten

Zorgeloos rendement
dankzij service- en onderhoudscontract

ProfiNRG heeft inmiddels meer dan 1000 zonnestroomsystemen gebouwd. Ook bij u kunnen we een systeem met maximaal rendement installeren, maar daarmee houdt het niet op. Het systeem dient professioneel onderhouden te worden. Dit is steeds vaker een eis van verzekeringsmaatschappijen, maar service en onderhoud is ook nodig om maximaal rendement te halen uit uw systeem. Daarnaast dienen storingen snel en adequaat opgelost te worden. Hoe ProfiNRG dit voor u kan verzorgen kunt u lezen in dit onderhoudscontract.

Onze diensten
Wij bieden u als (toekomstig) eigenaar naast en na de systeemgarantie twee verschillende aanvullende onderhoudscontracten aan waarbij u voor een groot deel bepaalt wat u zelf wilt onderhouden en welk deel wij voor u onderhouden.

ProfiNRG

Onderhoudscontracten

Profi Plus

Als u de regie zelf wil houden, kunnen we voor u de installatie en opbrengst continu monitoren. Bij een afwijking zullen we met u in overleg treden. De keuze en verantwoordelijkheid voor het oplossen van de afwijking ligt bij u, maar wij kunnen u daarbij adviseren hoe deze situatie snel te verhelpen. Op basis van nacalculatie worden de werkzaamheden verricht. Het Profi Plus contract kan worden afgesloten op een door ProfiNRG geleverd Zonnestroom-systeem, maar ook op een door derden geleverd systeem.

Profi All-in

We kunnen u ook maximaal ontzorgen. U betaalt dan een vast bedrag per jaar en wij garanderen de beschikbaarheid en goede werking van het systeem. Door de combinatie met een zonnepaneelverzekering zijn nagenoeg alle mogelijke risico’s afgedekt. Het Profi All-in contract kan alleen worden afgesloten op een door ProfiNRG geleverd Zonnestroomsysteem.
We hebben de verschillen tussen beide contracten overzichtelijk voor u in een tabel gezet.

Standaard Systeemgarantie

ProfiNRG geeft op elk systeem dat door haar is gebouwd standaard systeemgarantie.

De uitgebreide voorwaarden van de standaard systeemgarantie zijn te vinden in de verkoopovereenkomst van het geleverde zonnestroomsysteem.

“Een installatie van ProfiNRG geeft u de zekerheid van een onbezorgd rendement voor lange tijd”