Want to know more about ProfiNRG?

On this website, you will find a lot of information about us and our green strategy. If your questions remain unanswered after viewing the site, please contact us using the e-mail option below.

netcongestie netbeheerder

Netcongestie: 3 oplossingen

Wat is netcongestie?

Netcongestie houdt in dat netbeheerders geen ruimte op het electriciteitsnet hebben voor het uitbreiden van bestaande aansluitingen of het maken van nieuwe aansluitingen. Netcongestie zit bedrijven steeds meer in de weg en is een snel toenemend probleem.

Wat zijn de gevolgen van netcongestie voor mijn bedrijf?

Netcongestie kan verschillende gevolgen hebben voor uw bedrijf, denk aan:

 • Het niet kunnen uitbreiden van het vermogen
 • Het niet kunnen terugleveren vanuit zonnepanelen/windmolen
 • Vertraging bij het elektrificeren en verduurzamen van je bedrijf
 • Onbetrouwbare energielevering
 • Negatieve opbrengsten van je opgewekte energie
3 oplossingen voor netcongestie

Wanneer u last heeft van netcongestie lossen wij uw probleem achter de meter op. Hoe we dit doen?

 1. Optimisation
  By making smart use of energy within your business, you can create additional space on your existing connection. This includes reducing peak consumption and spreading electricity consumption. Think about adapting processes or smart charging of electric vehicles.
  bestaande aansluiting. Dit omvat het verminderen van piekverbruik en het spreiden van elektrici-
  teitsverbruik. Denk aan het aanpassen van processen of het slim laden van elektrische voertuigen.
 2. Generation and storage
  Naast het optimaliseren van uw energieverbruik, is het ook zinvol om te kijken naar mogelijkheden
  aan de opwekkingskant. Overweeg het toevoegen van energieopslag om pieken af te vlakken en uw
  duurzaam opgewekte energie op een ander moment van de dag (wanneer de stroomprijs hoger is) terug te
  leveren, of te gebruiken.
 3. Sharing green energy
  Consider sharing sustainably generated energy with neighbouring neighbourhoods or businesses. This can help reduce the load on the power grid.


Het is belangrijk om samen te werken met overheden en netbeheerders om deze oplossingen te
implementeren. Zo kunnen we netcongestie effectief aanpakken en de energietransitie bevorderen.


Wij gebruiken slimme energiemanagementsystemen (EMS) om flexibel met je energieverbruik om te gaan. Door energie op te slaan tijdens daluren, en die energie te gebruiken tijdens piekmomenten,
ontlast je het stroomnet en gaan je energielasten omlaag. Door middel van geavanceerde batterijtechnologie
kunnen we de netaansluiting virtueel vergroten. Dit opent deuren voor nieuwe bedrijven
en voor bedrijven met onvoldoende netcapaciteit. Hierdoor voorkomt u dat u tot wel 5 jaar of meer
op een verzwaring van uw aansluiting door uw netbeheerder moet wachten.


Bel vandaag nog voor een quickscan van jouw bedrijfssituatie 030 – 341 09 90 of stuur een mail naar Amanda@profinrg.nl.

Read here. meer over onze oplossingen voor energieopslag.

Sharing: