Want to know more about ProfiNRG?

On this website, you will find a lot of information about us and our green strategy. If your questions remain unanswered after viewing the site, please contact us using the e-mail option below.

Holland Solar publiceert Factsheet "Oogst de Zon"

Oogst de zon

De Holland Solar werkgroep Lokaal Beleid heeft de factsheet ” Oogst de Zon ” gepubliceerd.  Deze factsheet biedt een overzicht van oplossingen die zonneparken kunnen bieden en benadrukt de cruciale rol van grootschalige zonne-energieprojecten binnen de energietransitie. De factsheet is bedoeld om extra informatie te verspreiden onder de 12 Nederlandse provincies, regionale organisaties, ambtenaren, statenleden, raadsleden en andere relevante partners.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende in april 2024 dat, om de energietransitie te kunnen realiseren, de vraag naar elektriciteit in 2050 drie tot vijfkeer groter zal zijn dan nu. In de factsheet wordt beschreven hoe grootschalige zonne-energieprojecten een cruciale rol zullen spelen bij de productie van al deze elektriciteit. De factsheet ” Oogst de Zon ” richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Kansen voor ondernemers
  • Kansen voor biodiversiteit
  • Zonne-energie op landbouwgronden
  • Feiten en fabels over zonne-energie
  • Uitzonderingsgronden voor zonne-energie op landbouwgrond

Lees de volledige factsheet via deze link.

Read here. meer over zonneparken van ProfiNRG.

Source: Holland Solar 

Sharing: