Meer weten over ProfiNRG?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

50 procent netaansluiting verplicht in SDE++ : ‘nog een complicatie erbij voor de businesscase’

‘Het doorgaan van steeds meer SDE++ -projecten staat onder serieuze druk door de gestegen kosten’, aldus Cees van de Werken van ProfiNRG. ‘De eis van 50 procent netaansluiting betekent een extra uitdaging.’

In de volgende SDE++ -ronde worden alleen zonnestroomprojecten gehonoreerd die op 50 procent van het piekvermogen worden aangesloten. Deze verplichte aftopping komt uiteraard voort uit de netcapaciteitsproblemen in Nederland. Maar wat betekent dit voor de businesscases van deze projecten? Cees van de Werken, oprichter en mede-eigenaar van epc-contractor ProfiNRG, geeft aan dat die toch al onder serieuze druk staan.

On hold

‘De basisbedragen van de subsidie zijn de afgelopen jaren gestaag afgenomen. De prijzen voor zonnepanelen zijn sterk gestegen, met wel zo’n 10 cent per wattpiek. Ook andere materialen zoals kabels, montagesystemen en diensten van onderaannemers zijn wezenlijk duurder geworden. Projectprijzen zijn daardoor 25 tot 30 procent gestegen. De consequentie is dat projecten steeds moeilijker rond te rekenen zijn; dit is het grote probleem in onze huidige markt. Veel projecten worden on hold gezet of afgeblazen. Andere gaan door in de hoop dat de stroomprijzen zo hoog blijven als nu.’

Wie durft?

Met de huidige elektriciteitsprijzen valt er op korte termijn veel geld te verdienen met een grootschalige pv-installatie op een dak of veld. Van de Werken onderstreept echter dat dit geen basis is voor een grote investering die voor een periode van 30 jaar moet renderen.

Van de Werken: ‘Niemand weet wat de prijzen voor stroom in de toekomst gaan doen. Er worden prachtige dikke rapporten over geschreven door deskundigen; de consensus lijkt dat het niet zo zal blijven, dat de prijs weer gaat dalen. Maar niemand weet wanneer en hoeveel. Met de toename van pv-productiecapaciteit zullen er vaker perioden van lage stroomprijzen zijn. Ik heb nog geen partijen gezien die stroomafnameovereenkomsten (ppa’s) voor 15 jaar afsluiten tegen 25 tot 30 procent hogere prijzen dan 2 jaar geleden, terwijl dat wel minimaal nodig zou zijn om projecten overeind te houden. Steeds meer investeerders maken daarom pas op de plaats. Daarnaast dreigt een tweede effect. Ontwikkelaars besteden steeds meer aandacht aan toegevoegde waarde, zoals het vergroten van biodiversiteit en participatie van de omgeving. Worden de marges kleiner en de risico’s groter, dan is het niet vreemd wanneer dit soort zaken in het gedrang komen, ook wanneer daar al eerder tenders op gewonnen zijn.’

Snelle rekensom

Van de Werken noemt de eis tot 50 procent netaansluiting in de SDE++ van 2022 een extra complicatie. De basisbedragen zijn verhoogd om het aftopverlies te compenseren, twijfel over het model dat de experts bij RVO daarbij hebben gehanteerd heeft hij niet. Een snelle rekensom leert echter dat ook hier de spoeling wat betreft de kosten en baten dun is. Stel men legt 2 keer zoveel wattpiek aan zonnepanelen op een plat dak, in een oost-westoriëntatie onder een hoek van 10 graden. Dan komt men volgens Van de Werken grosso modo uit op een clipping-verlies van 6 procent. Men bespaart op de netaansluiting. Dat zou in principe net moeten lukken wat betreft rendabiliteit.

Complicaties

‘Doe je dit in een zuid-opstelling op een dak van 12 graden met een gemiddelde rijafstand’, zo rekent Van de Werken voor, ‘dan kom je al snel uit op een clipping-verlies van 9 procent. In dit geval heb je het over een echte uitdaging. Dit soort systemen kun je niet overal leggen. Je moet bijvoorbeeld naar plekken gaan zoeken waar je eigen verbruik mee kunt nemen in de grootte van de netaansluiting. Het zou ook een reden kunnen zijn om met batterijopslag aan de gang te gaan, hoewel dat weer zijn eigen complicaties met zich meebrengt. Uit het oogpunt van de congestieproblematiek is de nieuwe eis in de SDE++ uiteraard logisch. Maar vergeet ook niet dat ontwikkelaars ook nu al pv-systemen aftoppen omdat de capaciteit van het net onvoldoende is en ze altijd op zoek zijn naar maximaal rendement op hun investering. Ik zie overigens nog een tweede nieuwe en recente eis in de SDE++ die weleens van grote invloed kan zijn op het indienen en toekennen van projecten: het verplichte dakconstructieonderzoek. Dat correct laten uitvoeren kost niet alleen veel geld, het kost ook veel tijd om te organiseren. De inschrijving voor de volgende ronde sluit al over een maand…’

Delen: