VOOR WIE WE BOUWEN

Al meer dan 10 jaar, leveren wij grootschalige, uitgekiende zonne-energie installaties aan een uiteenlopende groep klanten.
Wij werken rechtstreeks in opdracht van onze klanten, of van een ontwikkelaar.

AGRARIËRS

De oorsprong van ProfiNRG bevindt zich in de agro-sector. Wij realiseren zonne-installaties op daken, kas en op grond (waaronder zon op erf).

 • Akkerbouw
 • Melkveehouderij
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Overige veehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glastuinbouw

BEDRIJVEN

Vele bedrijfsdaken vanaf 1200 m2 hebben wij omgevormd tot winstgevende energiecentrales.
 

 • Productiebedrijven
 • Vrieshuizen
 • Distributiecentra

OVERHEID

Menig overheidsgebouw en –terrein hebben wij voorzien van een renderende zonne-installatie op dak of grond.

 • Universiteit
 • Scholengemeenschap
 • Waterleidingmaatschappij
 • Afvalverwerking

BOUW EN INSTALLATIE

Wij kijken over uw schouder mee en dragen uitgekiende oplossingen aan. Wij bieden:
 

 • Ondersteuning
 • Turn-key oplossingen
 • Container leveringen
 • Ontwerp
 • Opbrengstrapporten

PV-ONTWIKKELAARS

Als onafhankelijke EPC-partij werken wij nauw samen met ontwikkelaars bij het realiseren van zonneparken.

Marktleider van de grotere PV-systemen in Nederland

 

Al meer dan 10 jaar leveren wij grootschalige, uitgekiende zonne-energie aan een uiteenlopende groep klanten.
Wij werken rechstreeks in opdracht van onze klanten, of van een ontwikkelaar.

TOP