Bijdrage energietransitie

Capaciteit

3423 zonnepanelen

Productie

1,08 MWp

CO2 reductie

471.960 kg CO2 besparing

Uitgelicht

Garnalenleverancier Heiploeg – Zoutkamp

Heiploeg is actief betrokken bij ontwikkelingen ter bevordering van duurzaamheid in de garnalenvisserij, bij het kweken van garnalen en bij de verwerking ervan. Enkele voorbeelden van die betrokkenheid en initiatieven zijn:

  • Duurzame Noordzeegarnalenvisserij
  • Initiatiefnemer voor een standaard voor verantwoorde garnalenkweek
  • Bijdragen aan de ASC-standaard voor garnalenkweek
  • Initiatiefnemer van en drijvende kracht achter MSC-certificering van tropische garnalenvisserijen (Atlantische Seabob)

Daarnaast hebben ze in hun bedrijfsvoering oog voor verduurzaming, het aanbrengen van zonnepanelen op het pand was dus een logische stap.