Algemene voorwaarden en Disclaimer

Profinergy B.V. opererend onder handelsnaam ProfiNRG heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Het is niettemin mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. ProfiNRG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Op deze website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door ProfiNRG niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ProfiNRG is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. Deze website is getest in allerlei verschillende omgevingen. Mocht naar uw mening de website niet functioneren zoals hij zou moeten doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar ProfiNRG wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de privacystatement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website, de privacyverklaring en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.