Meer weten over ProfiNRG?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Netbeheerders publiceren landkaart met overzicht transportcapaciteit voor zonne-energie

De regionale netbeheerders – waaronder Enexis, Liander en Stedin – hebben gezamenlijk een landkaart gepubliceerd waarop te zien is of in een bepaald gebied nog transportcapaciteit beschikbaar is voor zonne-energie.

Dit landelijk overzicht helpt producenten die via de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) subsidie willen aanvragen voor het produceren van hernieuwbare energie. Wie duurzaam elektriciteit gaat produceren en daarvoor SDE++ subsidie aanvraagt, is verplicht om een transportindicatie mee te sturen. De netbeheerder geeft in de transportindicatie aan of er op de gekozen locatie voldoende transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is.

Totaaloverzicht ontbrak

De kaart, die hier te raadplegen is, geeft voor heel Nederland weer waar op de netvlakken van de regionale netbeheerders voldoende transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is om duurzame stroom te transporteren en waar minder of geen ruimte meer is op het net. De kaart is bedoeld voor producenten die plannen maken voor projecten die energie leveren aan het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting, zoals grote zonnedaken en zonneparken.

Informatie TenneT ontbreekt

Op de kaart kunnen producenten vooraf zelf checken hoe groot de kans is dat een transportindicatie kan worden afgegeven. Regionaal waren dergelijke kaarten al beschikbaar en te raadplegen via de verschillende regionale netbeheerders, maar een totaaloverzicht ontbrak tot nu toe. De informatie op de kaart beperkt zich op dit moment nog tot de mogelijkheid om energie te leveren aan de netten van de regionale netbeheerders. Er wordt bekeken hoe de beschikbare capaciteit op de netten van landelijk netbeheerder TenneT kan worden geïntegreerd.

Rood leidt niet altijd tot afwijzing

De informatie op de nu gepubliceerde kaart geldt als een indicatie. Bij concrete plannen moeten producenten altijd contact opnemen met de betreffende netbeheerder. In het algemeen geldt dat een aanvraag in een gebied dat niet rood is, altijd leidt tot het verkrijgen van een transportindicatie. Een aanvraag in een rood gebied leidt echter niet per definitie tot een afwijzing van de transportindicatie; er wordt altijd bekeken wanneer de congestie is opgelost en hoe dit past bij de realisatietermijn van het project. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd.

Betekenis kleurcodes

De kleurcodes op de landkaart hebben de volgende betekenis:

  • Transparant: (nog) geen transportschaarste
  • Geel: transportschaarste dreigt, er geldt een aangepast offerteregime
  • Oranje: vooraankondiging structurele congestie bij ACM
  • Rood: structureel congestie, nieuwe aanvragen voor transport worden niet gehonoreerd
Kaart van nederland
Delen: