Zonnepark Overbetuwe

Bijdrage energietransitie

Capaciteit

86 MWp

Productie

80.000 MWh per jaar

CO2 reductie

48.000 ton per jaar

Uitgelicht

Zonnepark Overbetuwe ons meest indrukwekkende project tot nu toe

De projectlocatie is in totaal circa 80 hectare groot. Hiervan is circa 60 hectare beschikbaar voor het zonnepark. De locatie ligt ingeklemd tussen A15 en Betuweroute. Het zonnepark is niet zichtbaar vanaf de noordkant (waar de grootste woonkernen zich bevinden) vanwege het geluidsscherm van de Betuweroute. Aan de zuidkant van het zonnepark ligt bedrijventerrein Park 15.

Begin 2023 is er gestart met de bouw van het zonnepark, in twee fasen. De eerste fase wordt naar verwachting in november 2023 opgeleverd. De tweede fase start met de bouw in oktober en naar verwachting wordt deze in april 2024 opgeleverd. Volg ons op LinkedIn om de bouw van dit project te blijven volgen.