Energy transition contribution

Capaciteit

3154 zonnepanelen

Productie

886 kWp vermogen

CO2 reductie

387.182 CO2 besparing

Featured

Blokland Cold Stores, Cuijk

Solar panels thanks to green financing

Blokland Cold Stores has taken many “green” measures over the years, but now wanted to take a bigger step. Thanks to green financing, the roof could be filled with solar panels. “Our cold store is like a battery. When the sun shines, the refrigeration runs at full speed with the help of the solar panels and we generate even more energy, which we can put back into the products. It works even when it’s cloudy.” The investment by Blokland Cold Stores will save ten percent of electricity annually, equivalent to 250 households. Together with the structural engineer, we built a new steel structure on the roof here because the existing structure could not support the solar panels.

Bijdrage energietransitie

Capaciteit

3154 zonnepanelen

Productie

886 kWp vermogen

CO2 reductie

387.182 CO2 besparing

Uitgelicht

Blokland Cold Stores, Cuijk

Zonnepanelen dankzij groenfinanciering

Blokland Cold Stores heeft in de loop der jaren al veel ‘groene’ maatregelen getroffen, maar wilde nu een grotere stap maken. Dankzij een groenfinanciering kon het dak vol gelegd worden met zonnepanelen. “Ons koel-vrieshuis is een soort batterij. Als de zon schijnt draait de koeling op volle toeren met behulp van de zonnepanelen en wekken we nog meer energie op, die we weer kwijt kunnen in de producten. Het werkt ook als het bewolkt is.” De investering door Blokland Cold Stores bespaart jaarlijks tien procent aan stroom, wat neerkomt op 250 huishoudens. Samen met de constructeur hebben wij hier een nieuwe staalconstructie op het dak gebouwd omdat de bestaande constructie de zonnepanelen niet kon dragen.