Meer weten over ProfiNRG?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Holland Solar presenteert gedragscode zon op daken

Als lid van Holland Solar werkt ProfiNRG samen met de andere leden aan aan de verdere professionalisering van de branche, onder meer door het borgen van kwaliteit en veiligheid. Recent is de ‘gedragscode zon op grote daken’ gepresenteerd! Zo wordt invulling gegeven aan een gestructureerde transparante werkwijze vanuit de volgende leidende principes: kwaliteit en veiligheid, korte én lange termijn, eerlijk en transparant.

Holland Solar presenteert ‘gedragscode zon op grote daken’: “Zonne-energie wordt de grootste energiebron in ons toekomstige energiesysteem. Veel zonnepanelen worden gelegd op daken van grote gebouwen. Met de ‘gedragscode zon op grote daken’ willen wij als Holland Solar duidelijkheid verschaffen aan dakeigenaren en andere stakeholders over hoe een goed en veilig zonnestroomsysteem moet worden aangelegd. Net als de gedragscode zon op land is het de bedoeling dat deze gedragscode de standaard in de markt zet, maar dan voor het aanleggen van zonnestroomsystemen op grote daken”, aldus Peter Molengraaf, Voorzitter van Holland Solar, de brancheorganisatie van de Nederlandse zonne-energiesector.

Eerste exemplaar aangeboden aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Op donderdag 25 november 2021 werd het eerste exemplaar van de ‘gedragscode zon op grote daken’ aangeboden aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat: Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Wat mij betreft is dit een prachtig voorbeeld van hoe een sector zelf verantwoordelijkheid kan nemen om kwaliteit en veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Ik hoop dat deze gedragscode de standaard gaat worden bij de ontwikkeling van grootschalige zonnedaken in Nederland.” Aansluitend werd ook een exemplaar van de gedragscode aangeboden aan de organisaties die de gedragscode formeel ondersteunen en actief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze gedragscode. De 12 ondersteunende organisaties werden vertegenwoordigd door Remco van der Linden, Directeur Techniek en Markt bij Techniek Nederland, Geeke Feiter, Directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars, en Willemjan Muysson Programmamanager Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland.

Energietransitie

“Met zon op grote daken kunnen wij een groot deel van de vraag naar energie in Nederland duurzaam invullen” licht Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur van Holland Solar toe. “Wie zich aan deze gedragscode houdt, ontwikkelt een veilig en kwalitatief goed zonnedak. De gedragscode staat voor een zorgvuldig ontwikkel- en realisatieproces, evenals een professionele exploitatie van een zonnestroomsysteem. Alleen zo kom je tot een kwalitatief hoogwaardig, veilig en transparant product. Zekerheden die hierdoor ontstaan, dragen mede bij aan de financierbaarheid en verzekerbaarheid van grootschalige zonnestroomdaken. Daarmee wordt een versterking en versnelling van de energietransitie bereikt.”

Kwaliteit én veiligheid

Met de gedragscode Zon op grote daken maakt Holland Solar duidelijk welke eisen je kunt stellen aan de installatie van een zonnesysteem van meer dan 140 panelen op een groot dak. Van Hooff vertelt: “Indien een zonnestroomsysteem op een groot dak wordt ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd volgens de richtlijnen zoals opgenomen in de gedragscode, dan heeft het kwaliteit en is daarmee gegarandeerd veilig.”

Basisprincipes

De gedragscode hanteert drie basisprincipes. Allereerst kwaliteit en veiligheid. Ten tweede korte én lange termijn. En tot slot eerlijk en transparant. Van Hooff legt uit: “Vanuit deze basis doen de leden van Holland Solar een aantal concrete toezeggingen. Als eerste werken zij aan een gestructureerd ontwikkelproces waarin verzekeringsadviseur, brandweer, financiers en andere belanghebbenden worden betrokken. De Handreiking Veilige PV systemen van BrandweerNL wordt hierbij als een hulpmiddel gebruikt. Bij de realisatie van het zonnestroomsysteem wordt voorzien in een veilige werkomgeving, wordt gebruik gemaakt van vakbekwame mensen, de oplevering wordt volledig gedocumenteerd, en het systeem wordt gecontroleerd conform de eisen van SCIOS Scope 12. In de exploitatiefase die volgt, zorgen ondertekenaars voor een goed monitorings- en onderhoudsplan. Periodieke inspecties dragen bij aan een veilig zonnestroomsysteem ook op de langere termijn.

Ondersteunende partijen

De gedragscode wordt door een groot aantal vertegenwoordigende organisaties ondersteund. “Zij hebben actief meegewerkt aan het opstellen van deze gedragscode, waardoor alle aspecten vanuit meerdere perspectieven zijn bekeken en beoordeeld”, aldus Van Hooff. De ondersteunende organisaties zijn: Verbond van Verzekeraars, Techniek Nederland, Brandweer Nederland, de Nederlandse Isolatie Industrie (NII), Kennisinstituut bouw- en installatietechniek ISSO, het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NEVAP), de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs (Adfiz), de Mineral Wool Association Benelux (MWA) , de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A. (VNAB), de brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkings-bedrijven (VEBIDAK), de Zoncoalitie en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN).

Lees de complete gedragscode hier.

20 januari 2022 is er ook een animatievideo gepubliceerd door HollandSolar

Delen: