innovaties

PROFINRG – INNOVATIES

Innovatieve
oplossingen

Innovaties

Bij ProfiNRG gaan we verder dan alleen zonnepanelen installeren. We bieden een breed scala aan slimme en innovatieve oplossingen die niet alleen de kosten drukken, maar ook het rendement verhogen voor daken, velden en kassen. Met onze technische expertise en creatieve innovaties richten we ons op het bouwen van grootschalige zonneparken die bijdragen aan een duurzame toekomst en de versnelling van de energietransitie.

batterijen

Batterijen

Het combineren van energieopslag in batterijen met een zonne-installatie opent deuren naar talloze voordelen en veelzijdige mogelijkheden. Batterijen verhogen namelijk het rendement van uw zonnepark op verschillende manieren. Denk aan tijdelijke energieopslag wanneer het zonnepark meer energie produceert dan er op dat moment via de netaansluiting kan worden gebruikt, ook wel bekend als 'peakshaving’.

Agri PV verticale panelen bifacial

Zon en agro

Bent u op zoek naar een manier om uw agrarisch bedrijf toekomstbestendig te maken en tegelijkertijd stabiele, extra inkomsten te genereren? Heeft u wellicht al eens gedacht aan zonnepanelen, maar wilt u niet dat deze investering ten koste gaat van uw huidige bedrijfsactiviteiten? In dat geval biedt de integratie van verticale zonnepanelen of een overkapping boven uw fruitbomen een zeer interessante oplossing. Hierdoor kunt u blijven boeren en tegelijkertijd de kracht van de zon benutten om duurzame energie op te wekken.

zon op kas

Kassen

De oorspronkelijke constructie van een kas is niet ontworpen om zonnepanelen te dragen. Om deze uitdaging aan te gaan, heeft ProfiNRG een innovatief montagesysteem ontwikkeld dat optimaal gebruikmaakt van de bestaande constructie. We verwijderen het glas en plaatsen de zonnepanelen in ons zelfontwikkelde profielsysteem, dat bevestigd wordt aan de bestaande roeven. Dit resulteert in een stevige constructie met kostenefficiënte bouwkosten.

cablepooling wind- en zonneenergie op 1 trafo aansluiten

Synergie tussen zon en wind: kostenbesparing en netwerkvoordelen

Bent u al in het bezit van een windinstallatie en overweegt u de realisatie van een zonne-installatie, of denkt u aan een gecombineerde zonne- en windinstallatie? Wij staan klaar om met u samen te werken. Het samenvoegen van zonne- en windenergie biedt aanzienlijke kostenbesparingen, omdat vaak dezelfde netaansluiting, bekabeling en transformator kunnen worden gebruikt (cable pooling). Daarnaast levert deze combinatie nog een ander voordeel op: er zijn geen beperkingen van netbeheerders in geval van netwerkcongestie. Dit betekent dat u zonder problemen subsidies kunt aanvragen en ontvangen voor uw duurzame project.

drijvende zonnepanelen

Zon op water

Nederland beschikt over uitgestrekte watergebieden, waarvan velen een industriële achtergrond hebben, zoals zandwinplassen en waterreservoirs. Deze wateroppervlakken bieden een ideaal terrein voor de ontwikkeling van drijvende zonneparken. Dergelijke parken genereren aanzienlijke zonne-energie, dankzij de extra weerkaatsing van zonlicht op het water en de natuurlijke koeling van de zonnepanelen, wat hun efficiëntie verhoogt. Bovendien zijn deze zonne-eilanden meestal buiten het zicht gelegen, hebben ze een laag profiel en bieden ze tal van mogelijkheden om de biodiversiteit in de waterplas te bevorderen. Bovendien wordt er geen kostbare landbouwgrond opgeofferd, iets wat in lijn is met ons streven naar duurzaamheid.

EMS systeem

Energiemanagement

Voor bedrijven die te maken hebben met een overschot aan opgewekte zonne-energie, biedt ons Energie Management Systeem (EMS) de perfecte oplossing. Het EMS zorgt ervoor dat uw elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk samengaat met de momenten waarop u energie produceert. Dit kan worden gerealiseerd door machines te activeren, heftrucks, voertuigen of batterijen op te laden, of door uw warmwatervoorziening te verwarmen. Op deze manier maximaliseert u het gebruik van de energie die uw zonne-installatie genereert, waardoor u optimaal profiteert van uw duurzame investering.

laadpalen

Laadpalen en laadpleinen

Laadpleinen vormen een innovatieve en duurzame oplossing door zonne-energie rechtstreeks te koppelen aan het opladen van elektrische auto's en vrachtwagens. Hierdoor voorziet u niet alleen in de energiebehoeften van uw bedrijf, maar biedt u tevens een waardevolle dienst aan zowel uw klanten als bezoekers.

Met onze laadpleinen zet u een belangrijke stap in de richting van groene mobiliteit. Door de zonne-energie die wordt opgewekt te gebruiken om voertuigen op te laden, vermindert u niet alleen de ecologische voetafdruk van uw bedrijf, maar draagt u ook bij aan een schonere en duurzamere toekomst.

Onze laadstations zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar ook kostenefficiënt. U maximaliseert uw investering in zonne-energie door deze direct te benutten voor het opladen van elektrische voertuigen, wat uiteindelijk resulteert in lagere operationele kosten.

Bovendien tonen bedrijven die investeren in laadpleinen hun betrokkenheid bij milieubewustzijn en duurzaamheid, wat een positieve invloed kan hebben op hun imago en klantloyaliteit.

Kortom, met onze laadpleinen combineert u groene energieopwekking met het faciliteren van elektrisch rijden, waardoor u niet alleen bijdraagt aan een schonere planeet, maar ook aan de groei van uw bedrijf.

waterstof opslag en electrolyser

Waterstof

Waterstof is een unieke energiedrager met opmerkelijke eigenschappen. Het productie- en verbruiksproces kan volledig koolstofvrij verlopen, zonder enige CO2-uitstoot. Bovendien kan waterstof gedurende lange periodes worden opgeslagen zonder verlies van energie. Daarnaast is het mogelijk om waterstof via bestaande gasinfrastructuur te transporteren. Groene waterstof ontstaat door hernieuwbare energie, zoals groene stroom, te gebruiken om water (H2O) te splitsen in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Deze waterstof kan vervolgens als gas worden ingezet in ketels, als grondstof dienen in de industrie, of weer worden omgezet in elektriciteit door middel van een brandstofcel.