Zon op water en biodiversiteit

Ons doel is om de natuurfunctie van industriële meren en plassen met de komst van drijvende zonnevelden te versterken. Uitgangspunt daarbij is dat we nooit meer dan 50% van het water bedekken, zodat er voldoende licht en zuurstof in het water kan komen. De drijvende zonne-eilanden zelf zijn prima plekken voor aangroei van allerlei organismes aan de onderkant, die voedselbron voor vissen en andere waterdieren vormen.

We zorgen ervoor dat we de drijvende zonnevelden niet als een massief eiland plaatsen, maar opdelen in meerdere stukken, zodat er variatie ontstaat, waar natuur zich omheen en doorheen ontwikkelt. Daarnaast plaatsen we rondom het park vaak drijvende groene- en rieteilandjes, die zorgen voor een goede natuurlijke inpassing en bieden een schuilplaats  aan vogels en vissen. De aanwezigheid van deze drijvende groeneilandjes komt ten goede aan het zuurstof gehalte van het water. Bij diepe zand- of grindwinningsplassen zal er door een gedeeltelijke bedekking met zonnevelden en drijvende eilandjes minder sprake zijn van temperatuursprongen door geleidelijk opwarmen en afkoelen.

De wateren waar wij op focussen zijn vaak in de loop der tijd kunstmatig ontstaan, vanuit de behoefte voor bijvoorbeeld waterberging of het winnen van zand en grind. Met name deze meren en plassen kennen een schrale biodiversiteit in en rondom het water. Daar is een wereld voor ons te winnen.

avatar

Spreekt onze oplossing u aan

Interesse?

Neem dan contact op met onze afdeling Verkoop
via +030 265 85 12 of mail naar nudar@profinrg.nl.
We denken graag met u mee in slimme oplossingen.
Volg ons ook op LinkedIn