Meer weten over ProfiNRG?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Nieuwe regeerakkoord: omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor het klimaat? Het kabinet wil huishoudens en gemeenschappen, bedrijven en coöperaties en dorpen en steden in staat stellen een duurzame omslag te maken. Dat willen ze doen door:

  • Het doel voor 2030 in de Klimaatwet wordt aangescherpt tot tenminste 55% CO2 reductie. In 2035 moet dit 70% zijn en 80% in 2040.
  • De uitvoeringskracht wordt versterkt en er komt een generatietoets.
  • Er komt een klimaat- en transitiefonds van €35 mrd voor de komende 10 jaar, aanvullend op de huidige SDE++ subsidie.
  • Procedures voor de realisatie van nieuwe grootschalige energie-infrastructurele projecten (van nationaal belang) worden versneld.
  • Het klimaatbeleid wordt herijkt aan de hand van de verwachte effecten op CO2-uitstoot en de betaalbaarheid voor huishoudens en het mkb.
  • Het opleiden of om/bijscholen van voldoende vakmensen.

De coalitie vestigt de hoop op de bouw van 2 kerncentrales om Nederland CO2 neutraal te maken. Er wordt 5 miljard uitgetrokken om haalbaarheidsstudies uit te voeren. Voor dat budget kunnen heel veel wind- en zonneparken gerealiseerd, die bovendien veel sneller veel resultaat zullen opleveren, tegen lagere prijzen.

Lees hier het hele coalitieakkoord.

Weten wat ProfiNRG voor u kan betekenen in de energietransitie? Bel 030 265 8512 of mail naar info@profinrg.nl.

Bron: kabinetsformatie2021

Delen: