Meer weten over ProfiNRG?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

ProfiNRG wil leidende rol spelen in uitrol grote batterijsystemen

Het opslaan van elektriciteit is een onlosmakelijk onderdeel van het energiesysteem van de toekomst. Momenteel staan in Nederland alle signalen op groen voor de grootschalige introductie van batterijsystemen voor de utiliteits- en C&I-markt. ‘Het politieke klimaat, de technische oplossingen en de business cases zijn er en wij willen hierin een leidende rol spelen’, aldus Cees van de Werken, CEO van ProfiNRG. ‘Dat gaan we doen als een wendbare innovatieve partij die kwaliteit combineert met een scherpe prijsstelling.’

Europa zet met de Green Deal een tandje bij in de energietransitie. In 2021 presenteerde de EU een groot pakket aan maatregelen die het mogelijk maken om in 2030 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Zo werd het doel aangaande het aandeel hernieuwbare energie in 2030 bijgesteld van 32 procent van 40 procent. Inmiddels is die werkelijkheid alweer achterhaald door de actualiteit. Daags na de inval van Rusland in Oekraïne sprak EU-voorzitter Ursula von der Leyen van de noodzaak van een energie-onafhankelijk Europa en het verder versnellen van energietransitie. Er werd nog een schepje bovenop gegooid met het nieuwe plan REPowerEU. Europa wil nu naar 45 procent duurzame energie aan het einde van dit decennium; daarvoor moet onder andere de uitrol van zonnepanelen worden verdubbeld. Vele lidstaten zijn inmiddels in beweging gekomen.

Urgentie

‘Zo presenteerde Duitsland een mega-investeringsplannen in hernieuwbare energie’, aldus Van de Werken. ‘Ook in Nederland wordt de urgentie breed gevoeld. Bij versnelling naar een duurzaam energiesysteem zijn de opties voor nu echter beperkt; we zullen het hoofdzakelijk moeten doen met wind- en zonne-energie. Dat brengt legio uitdagingen met zich mee. Zo gaat de massale uitrol van windmolens niet zo snel als je zou willen. Zonne-energie produceer je alleen wanneer het licht is en de opbrengst is afhankelijk van seizoensinvloeden. Eén van de grote opgaven is dus het oplossen van het probleem van de gelijktijdigheid tussen de opwek van energie en het verbruik van energie. Het opslaan van duurzame energie is daarbij noodzaak, zowel voor de lange als de korte termijn. Daarmee breekt een nieuwe fase in het creëren van het energiesysteem van de toekomst aan.’

Snel en radicaal

Van de Werken startte in 2009 met ProfiNRG. Hij pionierde in het installeren van zonnepanelen op de daken van particulieren en boerenbedrijven. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een van de marktleiders in de Nederlandse markt voor grote zonnedaken en zonnevelden. ProfiNRG is een EPC (engineering, procurement en construction) en neemt daarmee verantwoordelijkheid voor het gehele traject van de realisatie van gootzakelijke zonne-energiesystemen voor ontwikkelaars. De laatste jaren verandert die wereld snel en radicaal, onder andere vanwege de beperkingen van het elektriciteitsnet in Nederland.

Energieleverancier 2.0

Van de Werken: ‘Er zijn in ons land steeds meer locaties waar netcongestie een groot probleem is. Op die plekken kunnen grote zonne-energiesystemen niet of slechts deels worden aangesloten. Daardoor stagneert de energietransitie en de groei van de zonne-energiesector. Een batterijopslagsysteem kan echter in veel gevallen een oplossing bieden. Ik ben ervan overtuigd dat er binnen afzienbare tijd geen zonnedak- of park meer wordt gerealiseerd zonder een batterij. Klanten vragen ons nu al vaak naar de mogelijkheden. Zij zullen in toenemende mate de rol van energieleverancier 2.0 gaan spelen; flexibel afschakelen als dat nodig is, direct leveren aan eindgebruikers en zonnestroom opslaan voor later gebruik. De tijd van zoveel mogelijk zonnestroom opwekken en die altijd in het net kunnen injecteren is voorbij.’

Spectaculair

In Nederland zijn anno 2022 nog slechts weinig grote opslagsystemen geïnstalleerd. Berend Schols, Solution Manager Energy Transition bij ProfiNRG geeft echter aan dat daar snel verandering in komt. Er is een groot aantal projecten in voorbereiding, en dat heeft alles te maken met het ontstaan van positieve business cases.

‘Driekwart jaar geleden was er nog geen verdienmodel voor grote batterijcontainers’, vertelt Schols. ‘Nu is dat er wel. Dat heeft alles te maken met de volatiliteit van de elektriciteitsprijzen. Dankzij de hoeveelheid zonne-energie die we nu al opwekken daalt de prijs voor stroom op zonnige dagen spectaculair, die is zelfs steeds vaker negatief. Op andere momenten rijst die de pan uit. Dat betekent dat je de investering in een batterij op dit moment doorgaans al rond kun maken met handel op de day-ahead-markt.

Dat zal met verdere uitrol van zon-pv een stabiele business case blijven, waar bijvoorbeeld handelen op de frequentiemarkt eindig is omdat die niet meer dan 110 megawatt aan assets toelaat. De andere kant van de zaak betreft de benutting van de aansluiting van zonneparken. De vollasturen zijn beperkt – over een jaar gemiddeld zo’n 12,5 procent. Met een batterij kun je deze aansluiting 100% gebruiken door de batterij in te zetten voor energiehandel wanneer de zon niet schijnt.’

Op de troepen vooruit

Eén van de opdrachtgevers van ProfiNRG is zusterbedrijf Sunvest. Voor die ontwikkelaar van zonneparken bouwt het onder andere Zonnepark Zuidbroek aan de A7 in de provincie Groningen. Daar combineert het een 50 megawattpiek zonneveld met een 20 megawattuur batterij. Daarmee loopt ProfiNRG op de troepen vooruit wat betreft energieopslag op utiliteitsschaal in Nederland. Een van de doelen van dit project is ervaring opdoen, bijvoorbeeld op het gebied van technisch ontwerp, de match tussen opwek- en opslagcapaciteit, de bouw van het systeem, het gedrag en de sturing van de batterij en wat je ermee kunt verdienen. Op deze wijze sorteert ProfiNRG voor op het ontstaan van een drukke markt.

Scherpe prijszetting

Schols: ‘Wij hebben met onze kennis van het bouwen en gedrag van zonneparken natuurlijk een streepje voor. Tegelijkertijd valt er wat het toepassen van grote batterijsystemen nog veel te leren, ook ten aanzien van de samenwerking met onze partners, energieleveranciers en grid-operators bijvoorbeeld. Er zijn bovendien vele partijen die zich in deze markt gaan roeren. Wij willen ons onder andere onderscheiden als een aanbieder van kwaliteit met een scherpe prijszetting. Dat is ook mogelijk als wendbaar, innovatief en onafhankelijk bedrijf. Hetzelfde geldt ten aanzien van commerciële en industriële opslagsystemen die dit jaar zeker gaan doorbreken in Nederland.

Wij bieden bedrijven batterijsystemen van 500 kilowattuur tot vele megawattuur aan. Dat kan in combinatie met het leggen van zonnepanelen, als toevoeging van reeds bestaande hernieuwbare energiesystemen en zelfs los daarvan. Zo kunnen ze bijvoorbeeld het zelfverbruik van zonnestroom vergroten of in hun energiebehoefte voorzien als het verkrijgen of verzwaren van de netaansluiting een probleem is. Ook in die markt wil ProfiNRG absoluut een toonaangevende speler zijn.’