Meer weten over ProfiNRG?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Zonnepanelen op zwakke daken, nu ook met sde subsidie

Veel grote platte daken van met name distributiecentra, koelhuizen en logistieke hallen zijn niet berekend op de installatie van zonnepanelen. Om toch zonnepanelen te kunnen plaatsen zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals verzwaring van de bouwconstructie (dakversterking), mechanische bevestiging van de zonnepanelen aan de onderconstructie of speciale lichtgewicht panelen. Hiervoor is het nu mogelijk SDE++ subsidie aan te vragen. De overheid heeft een aparte SDE++ subsidie categorie ingericht voor zonnepanelen op zwakke daken. 

Draagkracht en restcapaciteit 

Vanuit het bouwbesluit zou de draagkracht van daken circa 60 tot 65 kg per m2 moeten bedragen. Om verschillende redenen is de restcapaciteit (het mogelijk extra toe te voegen gewicht voor de plaatsing van zonnepanelen) vaak al benut. Bijvoorbeeld doordat een extra isolatielaag is toegevoegd en de dakbedekking is overlaagd. Of doordat bezuinigd is op de staalconstructie tijdens de bouw.  

Reguliere zonnepanelen installaties voor platte daken wegen inclusief montageframe en ballast circa 15 tot 20kg per m2, afhankelijk van de locatie, terreincategorie, windzone, gebouwhoogte, onderlinge afstand en hellingshoek van de panelen. 

Kleine dakaanpassingen en lichtgewicht zonnepanelen. De nieuwe SDE++ subsidie categorie is alleen ingericht voor zogenaamde kleine dakaanpassingen zoals: 

  • verlichten  van de dakbelasting (zoals aanpassingen aan waterafvoer, dakgoten, regenpijpen en noodoverstorten).
  • toepassing van speciale montagesystemen (van spant tot spant), waarmee het systeem dan alleen op de spanten rust en tussenliggende dakdelen niet belast worden.  
  • versterken van de dakconstructie, zoals het aanbrengen van extra
    balken, spanten, trekstangen, kolommen of schotten.   
  • toepassing van lichtgewicht zonnepanelen
Hogere SDE++ subsidie voor zonnepanelen op zwakke daken

Voor deze lichte dakaanpassingen wordt uitgegaan van meerkosten van 5 Euro per m2. Dat wordt vertaald naar een opslag van 30 Euro per kiloWattpiek (kWp). Deze opslag zal verrekend worden in een hoger basisbedrag voor deze subsidiecategorie. RVO verwacht overigens dat het verzwaren van gordingen niet uit bovengenoemde opslag bekostigd kan worden. 

De overheid focust vooral op agrarische bijgebouwen en logistieke centra, maar ook andere gebouwen waarvoor beperkte constructieve aanpassingen gedaan moeten worden komen in aanmerking.

Lichtgewicht zonnepanelen 

Speciaal voor zwakke daken waarop installatie van reguliere zonnepanelen niet mogelijk is, kunnen wij lichtgewicht panelen installeren. Hiermee kunnen we systemen realiseren met een gewicht van minder dan 15 tot zelf minder dan 10kg per m2. Lichtgewicht panelen zijn in verschillende vormen beschikbaar. Dergelijke panelen zijn niet meer gemaakt van glas maar van kunststof folie. Ze kunnen rechtstreeks worden verlijmd op het dak of worden toegepast op regluiere montagesystemen op daken maar ook op gevels.

Is uw dak niet berekend op de installatie van reguliere zonnepanelen maar wilt u toch zonnepanelen ? Wij adviseren u graag over de technische mogelijkheden!

Neem voor aanvraag van SDE++ subsidie voor zonnepanelen op zwakke daken contact met ons op via 030-341 09 90 of vul het machtigingsformulier in.

Lees hier het eindadvies basisbedragen voor sde++ 2024

Lees hier de impactstudie van zonnepanelen op daken

Lees hier de brief aan de tweede kamer voor de openstelling van de SDE++ 2024 

Delen: