Gebroeders Hulshof, eigenaren zonnepark Lievelde

Oplossingen voor de agrarische sector

Weer baas over je eigen energie

Uw eigen zonneakker

Heeft u ruimte in uw bouwblok, of braakliggende grond? Zonneakkers verbreden de economische basis en toekomstbestendigheid van agrarische bedrijven. Steeds meer provincies en gemeenten staan toe dat agrarische bedrijven binnen of aansluitend op hun agrarisch bouwblok zonnepanelen plaatsen, in kleinschalige veldopstellingen.

Agri-PV zorgt voor dubbelgebruik van uw kostbare grond

Steeds meer boeren ontdekken het belang van groene energie, maar willen hier geen vruchbare grond voor opgeven. Daarom geloven wij dat Agri-PV de toekomst heeft. Wij plaatsen verticale zonnepanelen op uw land, waardoor dubbelgebruik mogelijk is. Denk aan het laten weiden van uw vee, maar ook teelt van gewassen tussen de panelen is mogelijk.

Agri PV: verticale montage van bifacial panelen

Verticale zonnepanelen hebben verschillende voordelen ten opzichte van traditioneel geïnstalleerde zonnepanelen.  Bifaciale modules vereisen een aanzienlijk grotere rijafstand om onderlinge schaduw te voorkomen. Dit leidt aan de ene kant tot een lagere grondbenutting (vermogensdichtheid per hectare). Aan de andere kant zorgt de grotere rijafstand er juist voor dat het land bruikbaar blijft voor landbouw. Landbouwmachines kunnen gewoon tussen de panelen doorrijden en ook voor vee is er voldoende ruimte. 

Lees hier het hele artikel over Agri-solar.

Video afspelen over zonnepark en agro
Nudar Esshak

Spreekt onze oplossing u aan

Interesse in een zonnepark agro?

Neem dan contact op met onze afdeling Verkoop
via 030 265 85 12 of mail naar nudar@profinrg.nl.
We denken graag met u mee in slimme oplossingen.
Volg ons ook op LinkedIn

Het belang van zonneparken

Europa wil in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. In het Energieakkoord is een doelstelling vastgelegd van 16% duurzame energieproductie in Nederland in 2023. Om deze doelstellingen te halen stimuleert de Rijksoverheid de ontwikkeling van duurzame energie. Zonne-energie is van groot belang om de doelstellingen te realiseren. Zon op daken alleen is hiervoor helaas onvoldoende. Er zijn dus zonneparken nodig.  

Grond in Nederland is schaars en waardevol. Wij vinden dat we daarom op een intelligente wijze met het gebruik van deze grond moeten omgaan. We geven er daarom de voorkeur aan om op verontreinigde, industriële of infra bestemde grond zonneparken te ontwikkelen. We realiseren ons echter ook dat zonder het gebruik van agrarische grond, de doelstellingen van de energie transitie niet gehaald gaan worden. Agrarische gronden zijn dan ook hard nodig. 

ProfiNRG ontwerpt precies de installatie die u nodig heeft en verzorgt het complete proces van ontwerp en planning tot montage en nazorg voor uw  zonnepark.